גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

תכנון צוואה וירושה

צוואה היא מסמך בו אדם קובע מי יירש את רכושו ונכסיו ובאיזו חלוקה, לאחר מותו. עריכת צוואה מונעת סכסוכים ומחלוקות בין היורשים הפוטנציאליים ומסדירה את חלוקת הרכוש באופן התואם לרצונו של המוריש. אין חובה בחוק לערוך צוואה. למעשה, במקרה בו אדם לא ערך צוואה, חוק הירושה קובע כיצד יתחלק רכושו, לאחר מותו. הוראות חוק הירושה הן תבניתיות ומגושמות, ואינן מותאמות באופן מוחלט לכל מקרה ומקרה. לכן, ככל שהמוריש אינו מעוניין שהחלוקה תהיה על פי חוק הירושה, עליו לערוך צוואה.

מתי מומלץ לערוך צוואה

כל אדם המעוניין לקבוע במדויק כיצד יחולק רכושו ובאילו תנאים צריך לערוך צוואה. 
להלן מקרים לדוגמה בהם מומלץ לערוך צוואה:
 • מצב בו אדם מעוניין  להוריש רכוש לאנשים שאינם נמנים עם בני המשפחה הקרובים. 
 • מצב בו אדם מעוניין לנשל אחד מילדיו, למשל כאשר הילד מצוי בחובות.
 • מצב בו אדם מעוניין לייעד רכוש או סכום כסף מסוים עבור אדם ספציפי. ככלל חוק הירושה מחלק את הרכוש בצורה שווה בין היורשים (למעט בן/בת זוג שיורשים מחצית). בהיעדר צוואה, על מנת לקיים את הוראות החוק לאחר הפטירה, צריך קודם כל למכור את הרכוש ורק לאחר מכן יהיה ניתן לחלק את כספי הירושה שהתקבלו בין היורשים.
  מנגד, כאשר אדם עורך צוואה באפשרותו  לייעד חלקים ספציפיים מרכושו ליורשיו. לדוגמא, דירה מסוימת לילד אחד ודירה נוספת לילד אחר. דוגמה נוספת, כאשר המוריש מבקש להוריש לילד אחד דירה, ולילד השני את כספו. 
 • עריכת צוואה בזמן הליך גירושין – מומלץ לאדם הנמצא בהליכי גירושין לערוך צוואה, שכן אם חלילה ילך לעולמו לפני השלמת ההליכים, מחצית מנכסיו יעברו לבן הזוג הרשום כנשוי.
 • צוואה בזוגיות שנייה, כאשר למוריש ילדים מזוגיות ראשונה – במקרים רבים של זוגיות שנייה, בן/בת הזוג אינם מעוניינים להוריש מרכושם לבן/בת הזוג אלא לילדיו מנישואים קודמים בלבד. אלא שעל פי חוק הירושה, בן / בת הזוג בעת הפטירה יורשים מחצית הרכוש (גם אם לא נישאו). לכן, במצב זה מומלץ לערוך צוואה לפיה רק הילדים יורשים. בנוסף, במצב זה מומלץ לערוך הסכם ממון, כך שבן הזוג לא יהיה זכאי לחלק מהרכוש, מכוח חוק יחסי ממון.
 • התניות לקבלת הירושה – כאשר המוריש מבקש להתנות קבלת הירושה במעשה או במצב מסוים. לדוגמה, הילדים יקבלו את חלקם בירושה רק לאחר שיתחתנו או יהפכו להורים וכדומה.
ישנם מקרים רבים ונוספים, וכל מקרה לגופו. לכן, כל אדם המעוניין לקבוע בדיוק כיצד יחולק רכושו ובאילו תנאים יחולק רכושו צריך לערוך צוואה.

מה כוללת צוואה

מסמך הצוואה יהיה במבנה הבא:
 • הצהרה על כך שהצוואה תואמת לרצון המצווה
 • הצהרה על כך שהמצווה צלול בדעתו והצוואה נכתבת מרצונו החופשי.
 • במידה וקיימת צוואה קודמת – הצהרה על כך שהיא מבוטלת והצוואה החדשה תקפה.
 • ציווי על כך שממונו ורכושו של המוריש ישמש ראשית לכיסוי חובותיו ולהוצאות קבורה.
 • תנאי הצוואה ואופן חלוקת הרכוש והממון הנותרים.
 • חתימה עורך הצוואה.
 • חתימת 2 עדים או חתימת נוטריון.
 • תאריך החתימה.

ייעוץ והכוונה כלכלית בכתיבת צוואה

ניסיונו של עורך דין לענייני ירושות יהיה לעזר רב בזכות מגוון הפתרונות בהם נתקל למצבים אלו ואחרים.
עורך דין צוואות צפוי לסייע למוריש בתכנון צוואתו תוך שימת דגש לתנאי ההורשה, זאת בהתאם למידע שיעביר לו המוריש בנוגע לרצונותיו, רכושו וזהות היורשים. 
לדוגמה, כאשר קטינים מתחת לגיל 18 הם חלק מהיורשים – האם כדאי להעביר אליהם את הירושה כסכום כסף חד פעמי, או לשמור אותה בקרן שתיפתח לאחר שיבגרו? האם יש מישהו במשפחה שחשוב לדאוג לכלכלתו באופן מיוחד, כגון אדם עם צרכים מיוחדים שאינו יכול לדאוג לעצמו, האם יש לקבוע עבורו קצבה חודשית ואפוטרופוס שינהל את ענייניו? 
בנוסף, עורך דין צוואות יסייע בתכנון מס במצב של הורשת נדל"ן, זכויות בחברות או רכוש המצוי בחו''ל.
אלו כמובן רק דוגמאות וכל צוואה דורשת התייחסות אישית.

צוואה בתנאים

אחד המקרים בהם מומלץ לערוך צוואה הוא כאשר המוריש מעוניין בקיום צוואתו תחת תנאים מסוימים.
קיימים 2 תנאים בתחום הצוואות:
תנאי דוחה – התניה מסוג זה נוגעת לקבלת החלק בירושה במועד מאוחר יותר, בהגיע היורש לגיל מסוים, או בקיום תנאי האמור להתרחש בעתיד, כגון חתונה, הולדת ילדים, סיום תואר וכדומה.
תנאי מפסיק – התניה מסוג זה נוגעת למניעת החלק בירושה או הפסדו לאחר שניתן, כאשר מתקיים אירוע שהמוריש אינו חפץ בו, כגון עזיבת היורש את הארץ וכדומה.
בנוסף לתנאים אלו, המצווה יכול לקבוע תנאים לגבי ניהול הירושה. דוגמה לכך היא הורשת דירה וחיוב היורש לא למוכרה למשך תקופה של מספר שנים. 

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת בין בני זוג בלבד. בצוואה הדדית קיים עיקרון של הסתמכות הדדית, ששני בני הזוג מורישים על פי תנאים מוסכמים הידועים לשניהם. צוואה הדדית אינה ניתנת לביטול אלא על ידי הודעה לבן/בת הזוג על כוונת הביטול (כך שבתגובה יתאפשר לבן הזוג השני לשנות את צוואתו). לאחר מות בן/בת הזוג הצוואה ההדדית אינה ניתנת לביטול ולא ניתן לשנותה. 
בהיעדר אפשרות לבטל צוואה הדדית לא מומלץ לערוך צוואה מסוג זה אלא במקרים ייחודיים בלבד. על עורך הדין לבחון ולהמליץ האם יש לערוך עבור בני זוג צוואה הדדית או האם יש לערוך עבור כל אחד מהם צוואה נפרדת, שאינה תלויה בצוואתו של האחר.

ירושה במקרה שאין צוואה

כאמור, כאשר אדם הולך לעולמו ולא השאיר אחריו צוואה, חל על רכושו וממונו חוק הירושה, המשמש כמעין ברירת מחדל.
החוק נוגע במספר אפשרויות בסדר הבא:
 • בן או בת הזוג של הנפטר ירשו מחצית מהירושה, וילדיו ירשו את המחצית השנייה, בחלוקה שווה ביניהם. גם אם קיימים ילדים מחוץ לקשר הנישואין, הם נמנים עם יתר הילדים שיורשים. 
 • במידה ולנפטר אין משפחה קרובה, הורי הנפטר או אחיו יקבלו את הירושה.
 • במידה והנפטר חי עם בן או בת זוג בקשר משמעותי, גם אם לא נישאו, בן או בת הזוג איתם חי ירשו אותו. על מנת שבן או בת הזוג יירשו את חלקם ברכושו של המוריש עליהם להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה שיכיר בכך שהיו בקשר זוגי משמעותי עם המוריש לפני פטירתו (תביעה הצהרתית להכרת ידועים בציבור).
 • כאשר אין לנפטר אף בן משפחה או אדם שעל פי חוק הירושה נחשב ליורשו, המדינה היא זו היורשת את הנכסים והממון, שישמשו את המדינה לצרכיה השונים.

התנגדות יורשים לצוואה

לאחר מות המוריש והוצאת צו קיום צוואתו, ניתנים 14 יום להגשת התנגדויות (ממועד פרסום הבקשה לקיום הצוואה בעיתונות). זה הזמן בו מתאפשר למעוניינים בדבר, שיש להם יסוד סביר להניח כי הצוואה אינה משקפת את רצון המנוח, להתנגד לה. את ההתנגדויות יש להגיש לרשם הירושה, אליהן יצורפו מסמכים המחזקים את טענות התנגדות.
שתי ההתנגדויות הנפוצות ביותר הינן זו המעידה כי הנפטר היה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד אחד היורשים. השנייה, שהמוריש לא היה כשיר משפטית-קוגניטיבית בעת עריכת הצוואה.
כל התנגדות נבדקת היטב על ידי רשם הירושה, ובמידה וישנן סיבות לבירור מעמיק יותר, הבקשה תעבור לדיון בבית משפט לענייני משפחה. 

כשירות בעת כתיבת צוואה

אדם המבקש לערוך צוואה צריך להיות כשיר לכך מבחינה קוגניטיבית ומשפטית, זאת על מנת להבטיח שהוא מבין ושלם עם הוראות צוואתו. נקבע כי ב-3 מקרים אדם אינו כשיר לעריכת צוואה:
 • קטין אשר גילו מתחת ל-18 אינו כשיר לערוך צוואה.
 • פסול-דין – אדם הלוקה בשכלו או בנפשו, ואינו מסוגל לדאוג לניהול תקין של חייו אינו כשיר לערוך צוואה. קביעת מצב פסלות דין מתבצעת על ידי בית משפט, ובעקבות כך, לרוב ימונה לפסול הדין אפוטרופוס לניהול ענייניו.
 • אדם שאינו מבין את משמעות הצוואה – אדם שמצבו הקוגניטיבי לא מאפשר לו להבין את  משמעות הצוואה שערך, אינו כשיר לערוך צוואה.

היכן נשמרת צוואה ומי מוציא אותה לפועל

צוואה ניתן לשמור בכל מקום. יחד עם זאת, על מנת לוודא שהיא אכן תצא אל הפועל ותכובד (ולא תישכח במקרה או בזדון), מומלץ  להפקידה במשרדו של רשם הירושה. באפשרות עורך הצוואה בלבד להפקיד בעצמו את צוואתו. 
כאשר הצוואה מופקדת במשרדו של רשם הירושה והמוריש הלך לעולמו, יתבצע תהליך מסודר של הודעה ליורשים והוצאת הצוואה אל הפועל, בהתאם לרצון הנפטר.

תניות סילוקין בצוואה

במצב בו מוריש מעוניין שיורשיו לא יתנגדו לצוואתו, בשל חלוקה בלתי שוויונית בין היורשים או מכל סיבה אחרת, באפשרותו להוסיף לצוואתו "תניית סילוקין” לפיה המתנגד לצוואה ינושל מחלקו בה.
תניית הסילוקין צפויה למנוע מהיורשים להתנגד לצוואה ובכך להביא לקיומה ללא מחלוקות בין היורשים, שצפויות לפגוע במערכת המשפחתית. 

תעודה רפואית 

כאשר אדם מצוי בגיל מבוגר או לוקה במחלה קשה, כך שמצבו הקוגניטיבי לערוך צוואה מוטל בספק, מומלץ לצרף לצוואה תעודת רופא, שקובעת כי מצבו הקוגניטיבי של המוריש מאפשר עריכת צוואה. התעודה תינתן לאחר מפגש של המוריש עם רופא מומחה שעורך בחינת כשירות קצרה. 
צירוף תעודת רופא תימנע ממי מהיורשים (או מבני משפחה שלא נכללו בצוואה) להתנגד לצוואה, ובכך להביא לקיומה ללא מחלוקות.

נכסים בחו”ל

חוק הירושה שונה בין מדינה ומדינה. כך ישנן מדינות בהן ללא קשר להוראות הצוואה יש להוריש חלק קבוע למשפחה הקרובה. לכן בעת עריכת צוואה מומלץ לבחון באמצעות עורך דין האם חוקי הירושה במדינות הזרות אינם סותרים את הוראות הצוואה בעת עריכתה.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4