גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

צוואה - המדריך המלא נכון לשנת 2022

כאשר אדם מעוניין לקבוע כיצד יחולק רכושו וממונו לאחר פטירתו עליו לערוך צוואה. עריכת הצוואה תאפשר לו להביע את רצונותיו לחלוקת רכושו באופן ברור ומסודר, שיסיר כל ספק בנוגע לרצונותיו, לאחר פטירתו. מאמר זה עונה על שאלות רבות הקשורות לעריכת צוואה, תוקף צוואה, חוקים הקשורים בירושה ועוד.

מהי צוואה

צוואה היא מסמך בו אדם קובע מי יירש לאחר מותו את הרכוש והממון שצבר בחייו, ובאילו תנאים.
אדם העורך צוואה ברורה וחזקה ימנע סכסוכים ומחלוקות בין יורשיו הפוטנציאליים ויביא לכך שרצונו יכובד.

חלוקת רכוש ללא צוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, ולא הותיר אחריו צוואה – נכון ליולי 2022, יחולק רכושו וממונו ליורשיו לפי הכללים שבחוק הירושה. כלומר, ירושתו תחולק בהתאם להרכב המשפחתי שהמנוח הותיר אחריו. 
להלן אופן חלוקת הירושה על פי חוק הירושה:
 • כאשר למנוח צאצאים - בן או בת הזוג של המנוח יורשים מחצית מכלל רכושו וצאצאיו יורשים את המחצית השנייה, שווה בשווה. כאשר למנוח אין בן או בת זוג יירשו צאצאיו את מלוא רכושו.
 • כאשר למנוח אין צאצאים – בן או בת הזוג יירשו את דירת המגורים ושתי שליש מהרכוש. את יתר הרכוש יירשו הורי המנוח או אחיו.
 • ילדו של מנוח שנפטר לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים את חלקו במקומו.
 • כאשר המנוח קיים קשר זוגי משמעותי ללא נישואין, בן או בת הזוג יירשו את חלקם בירושה כאילו היו נשואים. על בן או בת הזוג להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לצו שמצהיר שהוא/היא אכן היו בקשר זוגי משמעותי עם המוריש לפי פטירתו (ידועים בציבור). לאחר שבית המשפט ייבחן את המקרה ויתרשם כי המנוח ובן או בת הזוג היו ידועים בציבור יינתן הצו.
 • כאשר למנוח אין יורשים, המדינה תירש את מלוא רכושו.

מתי מומלץ לערוך צוואה

חוקי ההורשה שבחוק הירושה משמשים כברירת מחדל ואינם בהכרח משקפים את רצונו של כל אדם, כיצד יחולק רכושו בפטירתו.  
בעוד שחוקי ההורשה קובעים שכל הרכוש יחולק לפי חלקים קבועים ותבניתיים בין הצאצאים, בני הזוג והמשפחה המורחבת, באמצעות צוואה ניתן לקבוע הוראות חלוקה ספציפית של הנכסים בצוואה. 
למשל, בצוואה ניתן להוריש את דירה א' ליורש אחד ואת דירה ב' ליורש שני בעוד שעל פי הוראות החוק גם דירה א' וגם דירה ב' יעברו לבעלות היורשים והם יהפכו לשותפים. כלומר, חלוקת הרכוש על פי הוראות החוק, לכל היורשים יחד, הופכת אותם לשותפים והיא צפויה להביא בסופו של דבר למכירתו. 
בהיבט של תכנון מס, חלוקת הירושה לפי הוראות החוק עשויה להוביל לתשלומי מס גבוהים, בעיקר בענייני מקרקעין. באמצעות עריכת צוואה ניתן לערוך תכנון מס מקדים ולהימנע מתשלומי מס מתוך העיזבון. 
לכן, מומלץ לערוך צוואה בכל מקרה בו לאדם יש רכוש והוא רוצה לקבוע במדויק כיצד הרכוש יחולק לאחר מותו .
להלן דוגמאות בהן מומלץ לערוך צוואה:
 • ייעוד חלקים ספציפיים מהרכוש ליורשים מסוימים – כאשר מוריש מעוניין לחלק רכוש ספציפי לכל אחד מהיורשים. לדוגמא, מוריש שהוא בעלים של מספר דירות המעוניין לחלק כל אחת מהן בנפרד לילדיו, על פי שיקול דעתו. 
 • נישול יורש מהרכוש – כאשר מוריש אינו מעוניין שאחד או יותר מיורשיו על פי חוק יירש חלק מהרכוש מכל סיבה שהיא. לדוגמא, מוריש שלאחד מילדיו חובות רבים והוא לא מעוניין שרכושו ישמש לכיסוי חובות אלו.
 • הליך גירושין – כאשר מוריש נמצא בהליך גירושין או שבכוונתו להתגרש, ואינו מעוניין שבמקרה של מוות פתאומי מחצית מרכושו וממונו יעברו לבן או בת הזוג.
 • זוגיות שנייה – כאשר מוריש שיש לו ילדים מזוגיות קודמת ומצוי בזוגיות חדשה, מעוניין להוריש רק לילדיו יעגן רצון זה בצוואה. במצב זה לערוך בנוסף הסכם ממון, על מנת שבן הזוג החדש לא יהיה זכאי למחצית הרכוש מכוחו של חוק יחסי ממון או מכוח הלכת השיתוף (במקרה של ידועים בציבור).
 • תנאים – כאשר מוריש מעוניין שיורשו יקבל (או לא יקבל) את חלקו ברכוש בתנאים או מצבים מסוימים. לדוגמא: מוריש שמתנה את הענקת חלקו של היורש בהגעת היורש לגיל 21, או רק לאחר שהיורש יתחתן.
 • נאמנויות - אדם המעוניין להעביר את ירושתו לילדיו שהנם קטינים או חסויים במבנה של נאמנות כך שייתמכו בתקציב חודשי קבוע.

מהי צוואה חוקית בשנת 2022

צוואה נחשבת לחוקית וקבילה כאשר:
 • הצוואה נחתמת על יד המוריש.
 • הצוואה כוללת רכוש ששייך באופן חוקי למוריש. 
 • אין בה פגמים המפורטים בחוק הירושה והיא ברורה.
 • המוריש כשיר מבחינה משפטית בעת עריכת הצוואה.
 • הצוואה לא נערכה ונחתמה תחת לחץ או כפייה של אחד היורשים כלפיי המוריש.
 • תוקפה של הצוואה אושר על ידי עדים או רשות משפטית.
ישנן מספר דרכים לעריכת צוואה חוקית:
 • צוואה בכתב יד – צוואה הנערכת ונחתמת על ידי המוריש בלבד.
 • צוואה בפני עדים – צוואה הנערכת ונחתמת על ידי המוריש, בפני שני עדים כשירים משפטית שאינם יורשיו. על שני העדים להיות נוכחים במעמד החתימה על הצוואה ולחתום עליה בנוסף לחתימת המוריש.
 • צוואה בפני רשות – צוואה הנערכת בעל פה או בכתב מול גורם רשמי: שופט, רשם בית משפט, חבר בית דין דתי, רשם הירושה או נוטריון. באפשרות המוריש להעביר מסמך כתוב או לצוות את צוואתו בעל פה.
 • צוואה בעל פה – צוואה הנמסרת בעל פה בפני שני עדים כשירים משפטית המבינים את שפת המוריש, ללא מסמך כתוב. אפשרות זו ניתנת לאלו שאינם מסוגלים לערוך צוואה ונמצאים על ערש דווי או בסכנת חיים. לאחר אמירת הצוואה בפני העדים עליהם לערוך מסמך מסודר, לחתום עליו ולהפקידו בהקדם האפשרי במשרדי רשם הירושה, כאשר כל שיהוי בהפקדה יערער את אמינותה.

עדכון צוואה – כיצד ומתי לעדכן

ניתן לעדכן צוואה קיימת בכל רגע נתון, ובתנאי שרשום במפורש בצוואה המעודכנת שהיא מחליפה ומבטלת את הצוואה הקודמת. בנוסף, ניתן לערוך תוספת לצוואה קודמת ולכלול בה תוספות או שינויי תנאים, אך הדבר אינו מומלץ בשל כפילויות שנוצרות, המובילות לאי בהירות ברצון המנוח.
מומלץ  לעדכן צוואה כאשר מתרחשים שינויים מהותיים במהלך החיים, כגון גירושין או נישואין, מצב בריאותי שהשתנה בפתאומיות (מחלה, תאונה קשה), שינויים במצבת הנכסים והממון (קנייה או מכירה של דירה, זכייה בסכום כסף גדול), ועוד. שינוי הצוואה יבוצע  בהתאם לשינויים החדשים.
מומלץ לבדוק עם עורך דין כיצד מומלץ לעדכן את הצוואה הקיימת בהתאם למצב העדכני ולרצונות העדכניים.

צו קיום צוואה

עם פטירתו של המוריש, יש להוציא צו לקיום הצוואה. צו זה מהווה הכרזה פומבית על תוקף הצוואה. הבקשה לקיום הצוואה תוגש במשרדי הרשם לענייני ירושה האזורי בהתאם למקום הפטירה ותהליך מתן הצו מתבצע באמצעות רשם הירושה.
הבקשה לצו קיום הצוואה תוגש על ידי אחד או יותר מהזכאים המופיעים בה או על ידי מעוניין בקיומה באופן עקיף. 
הבקשה לקיום הצוואה תכלול את רשימת המסמכים הבאים: 
 • צוואה מקורית בתוקף – הצוואה האחרונה אותה השאיר המוריש. בהיעדר צוואה מקורית ניתן לצרף העתק.
 • תעודת פטירה.
 • אישור לשליחת הודעה לכל היורשים על פי הצוואה על הגשת הבקשה. 
 • כאשר  מבקש הצו מיוצג על ידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח.
 • אישור תשלום אגרה.
 • כאשר יורשים  מוותר על חלקו בירושה, יש לצרף מסמך "תצהיר הסתלקות", חתום על ידי המסתלק ועל ידי עורך דין המאמת את דבר ההסתלקות.
צו קיום הצוואה יינתן רק לאחר שהושלם התהליך ולא הוגשו התנגדויות. 

התנגדות לקיום צוואה

לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ופרסומה בעיתונות (הפרסום מבוצע על ידי רשם הירושה), מוקצבים 14 יום (מרגע פרסום הבקשה בעיתונות) להגשת התנגדויות לצוואה.
ההתנגדויות הנפוצות ביותר שעשויות להביא לביטול הצוואה מתייחסות לכשירותו המשפטית-קוגניטיבית של המוריש, או להשפעה בלתי הוגנת שהמוריש היה נתון לה בעת עריכת הצוואה. התנגדויות נוספות מתייחסות לניסוח הצוואה, חסרים או פגמים בה. מעבר להתנגדויות ניתן להגיש התנגדות לתוכן הצוואה ובקשה לתיקון חלקים בה.
כאשר התנגדות לצוואה מוגשת לרשם היא תועבר לבחינת בית משפט לענייני משפחה. בהליך ההתנגדות יקיים בית המשפט דיונים, יחקור את מגיש הבקשה לקיום הצוואה והמתנגד לה, יבחן את נסיבות עריכת הצוואה ולבסוף יפסוק באם יש לבטל את הצוואה או שניתן לקיים אותה באמצעות צו קיום. 
לבית משפט לענייני משפחה סמכות לקיים צוואה באופן מלא או חלקי, ביחס לחלק מההוראות בלבד. ההליך בבית המשפט צפוי להיערך זמן רב ולבזבז כספיי הירושה. כלומר, יש להקפיד על עריכת צוואה באופן תקין, ברור ומדויק.

האם נדרש עורך דין לכתיבת צוואה

על פי חוק הירושה, ישנם מספר דרכים לעריכת צוואה ללא עורך דין, אך צוואה בליווי עורך דין מומחה לצוואות, צפויה להיערך ללא טעויות משפטיות וככלל נחשבת לכזו שקשה להתנגד לקיומה ולהביא לביטולה. עורך הדין יוודא שהצוואה תקינה מכל הבחינות (ניסוח, כשירות המוריש, תנאים, פרטים) ויספק נקודות מבט שונות, תנאים ואפשרויות חלוקה שעשויות לתת מענה לצרכים ספציפיים של המוריש.

כמה עולה כתיבת צוואה ב-2022

לאדם הכותב את צוואתו עבור עצמו אין עלויות. כאשר הוא בוחר להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה – עלות אגרת ההפקדה כ-100 ₪. 
יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שצוואה שנערכה באופן לא תקין או שנערכה בכתב יד על ידי המצווה צפויה לעבור מהרשם לענייני ירושה לבחינה בבית המשפט לענייני משפחה. משך זמן בחינת הצוואה בבית המשפט לענייני משפחה ארוך, ועלות ההליך המשפטי גבוהה באופן משמעותי מעלות עריכת צוואה באמצעות עורך דין.
כתיבת צוואה בסיוע עורך דין אינה דבר יקר באופן יחסי. יתכנו הבדלי מחיר קלים בשל מורכבויות משפטיות אך בהתחשב ביתרונות הרבים של כתיבת צוואה תקינה ובליווי מקצועי מומלץ לברר את העלות או להתייעץ. לרוב תופתעו לטובה..

תוקפה של צוואה

צוואה נכנסת לתוקף לאחר פטירת המוריש בעת מתן צו קיום צוואה. הצוואה בגינה יינתן הצו היא זו שנכתבה אחרונה בהתאם לכללי עדכון הצוואה וביטול קודמותיה. 
תוקפה של צוואה ותקינותה עשויים בקלות רבה להתערער כאשר קיימות בה טעויות טכניות, או שהיא נערכה באופן שאינו מתיישר עם החוק. על מנת להימנע עד כמה שניתן משלילת הצוואה או אי מתן תוקף ללא בחינת בית המשפט לענייני משפחה, מומלץ להסתייע בעורך דין המומחה לעריכת צוואות. ככל שהצוואה תהיה חזקה יותר ועמידה בפני התנגדויות, כך יימנעו סכסוכים ומחלוקות בין היורשים, ורצונותיו של המוריש ימומשו כפי שהוא תכנן בעת שערך את הצוואה. 
 
יש לכם שאלות נוספות בנוגע לצוואה? יש עם מי לדבר.
מלאו את הטופס הקצר ואני אחזור אליכם בהקדם.
עו"ד יואב גולן

 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4