גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

עריכת צוואה עם עורך דין צוואות

ישנה משמעות רבה לאופן בו רצונותיו של אדם לחלוקת רכושו, לאחר שילך לעולמו, מובאים על הכתב בעת עריכת צוואתו.לכל מילה ופסיק בצוואה יש כוונה ומשמעות משפטית. לכן, על מנת שהצוואה תכובד ותמומש, חשוב לוודא שהיא כתובה באופן קביל ונכון, ושהיא נערכה ונחתמה באופן תקין וחוקי. קבלת ייעוץ מעורך דין צוואות יכולה להיות הקו הדק המבדיל בין צוואה חזקה, שלא ניתן להתנגד לקיומה, לבין צוואה שתבוטל בגלל טעויות שנעשו בזמן עריכתה.

האם חובה להיעזר בעורך דין בכתיבת צוואה

אין חובה חוקית להסתייע בעורך דין כאשר עורכים צוואה.
עם זאת, כיום קיימים יותר ויותר מקרים משפטיים מורכבים, מבחינה משפחתית בעיקר (גירושין, נישואין שניים, ילדים מכמה מערכות יחסים וכדומה) ולכן לא להסתמך על הבעת הרצון של המוריש על גבי דף נייר ושמירת הצוואה במגירה בבית. עורך דין לענייני צוואות יוודא שרצונותיו של עורך הצוואה יירשמו במדויק בצוואה, כהוראות בעלות תוקף משפטי, ובכך יבטיח למעשה את תוקפה של הצוואה.

יתרונות עורך דין בעל ניסיון בכתיבת צוואה

עורך דין המתמחה בעריכת צוואות יביא מניסיונו הרב ומהיכרותו המקצועית עם מקרים מגוונים ומורכבים, כדי לנתח באופן רחב ומקצועי את רצונותיו של עורך הצוואה ואת נסיבות עריכתה, לצד שימת דגש להשלכות של כל החלטה. בנוסף, בשל נסיונו מתאפשר לעורך הדין המתמחה בעריכת צוואות לבצע תכנוני מס הכרוכים בהורשה ובכך למנוע בזבוז כספיי הירושה לריק. כמו כן, עורך הדין ימליץ על דרכים נכונות להורשה, על מנת שלא ייווצרו מחלוקות בין היורשים לאחר הפטירה או על מנת למנוע שהיורשים יבזבזו את כספיי ירושתם ללא תכלית.
בעבודתו, פוגש עורך הדין לקוחות רבים, נתקל במקרים משפטיים שונים והניסיון הוא שעושה את ההבדל. 
במקרים רבים נדרשת יצירתיות מצד עורך הדין למציאת הפתרונות הנכונים לעריכת הצוואה, לרבות הוספת תנאים לקיום חלקי הצוואה השונים בנפרד, מתן רעיונות לחלוקת הרכוש והממון כך שיתאימו לצרכים האמיתיים של בני המשפחה ועוד. עורך דין קשוב יאזין לסיפור האישי, ילמד את אופי היורשים ואת רצונו של המוריש. לאחר ניתוח המידע יערוך עורך הדין את הצוואה באופן שמבטיח את קיום רצונות אלו, ללא תקלות וללא אפשרות להתנגד להן. על הצוואה להיות פשוטה וברורה על מנת שלא תתעורר מחלוקת באשר למשמעותה.

האם כיום ב-2022 נדרש נוטריון לאישור צוואה

נוטריון הנו עו''ד בעל וותק, אשר הוסמך מטעם המדינה לאשר כי מסמכים בעלי משמעות רבה נחתמו בצורה תקינה וחוקית. אין דרישה משפטית להחתמת נוטריון על צוואה על מנת שתחשב לתקינה וקבילה, אלא במקרים כמפורט בהמשך. 
סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי ניתן לערוך צוואה בפני גורם מוסמך מטעם מדינת ישראל שהינו: 
  • שופט
  • רשם בית משפט או רשם הירושה
  • חבר בית דין דתי
  • נוטריון
צוואה שמאושרת על ידי נוטריון נדרשת כאשר אין באפשרותו או ברצונו של המוריש לצרף עדים לצוואתו. מדובר במקרים כגון אשפוז ארוך, בעיה פיזית-מוטורית, וכדומה. מקרים נוספים הנם כאשר המוריש לוקה בחירשות, עיוורון או אילמות. מצבים אלו דורשים גם אישור רפואי שיצורף למסמכי הצוואה. 

האם ניתן לשנות או לעדכן צוואה 

במהלך החיים דברים רבים משתנים, בין אם מדובר במצב משפחתי, תעסוקתי, בריאותי, מצב הנכסים שלנו וכיו"ב. בהתאם יכול לעלות צורך לשנות את תוכן הצוואה.
לכן לפי חוק הירושה נכון ליוני 2022, אדם רשאי לערוך ולשנות את צוואתו בכל רגע שירצה, ובלבד שרשם במפורש בצוואה החדשה כי קודמתה אינה תקפה יותר.
לכן, בכל שינוי מהותי במהלך החיים (נישואין או גירושין, ילדים, מחלה, רכישת נכסים, צבירת כספים וכדומה) מומלץ לבדוק עם עורך דין אם יש מקום לעדכן את הצוואה הקיימת בהתאם למצב העדכני ולרצונות העדכניים.

מי רשאי לערוך צוואה

המוריש יכול לערוך את צוואתו בעצמו, ובלבד שהיא עומדת בתנאיי החוק ושצוין בה בבירור שזו הצוואה התקפה, וקודמתה מבוטלת.
יחד עם זאת, לעיתים גם במקרה הפשוט ביותר מסתתרות נסיבות שעורך הצוואה אינו מודע להן. בנוסף, פעמים רבות נערכות צוואות ללא עורך דין ומתגלה בעת קיומן כי הן אינן עומדות בדרישות חוק הירושה, פגומות או בעלות תנאים בלתי ניתנים לקיום.
בנוסף, יש לקחת בחשבון שכל ספק של רשם הירושה בתוכן של הצוואה ובכל פגם בצוואה על הרשם לענייני ירושה להעביר את הצוואה לבחינת בית המשפט לענייני משפחה. בחינת הצוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה צפויה להיערך זמן רב ועלות התהליך גבוהה.
לכן, לא מומלץ לערוך צוואה ללא סיוע עורך דין צוואות. 

מתי צוואה נכנסת לתוקף

עם פטירתו של המוריש, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לקיום צוואת המוריש. הצוואה תצא אל הפועל בתום תהליך מסודר המתבצע דרך רשם הירושה, כדלקמן.
הבקשה תוגש על ידי מי מהזכאים הרשומים בצוואה או על ידי אדם אחר אשר לו קשר עקיף לקיום הצוואה.
הבקשה לצו קיום צוואה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:
  • צוואה מקורית.
  • תעודת פטירה.
  • אישור משלוח הודעה לכל הזכאים הרשומים בצוואה, על הכוונה לקיימה.
  • במידה ומבקש הצו מיוצג על ידי עורך דין, יש להציג ייפוי כוח.
  • אישור תשלום האגרה ודמי פרסום הבקשה בעיתונות.
  • במידה ואחד הזכאים מוותר על חלקו, יש לצרף תצהיר הסתלקות חתום על ידי המסתלק וכן על ידי עורך דין המאמת את ההסתלקות.
אם הוגשו התנגדויות ויש בהן סיבות לבדיקה מעמיקה, רשם הירושה יעביר את הטיפול בהתנגדויות לבית משפט לענייני משפחה. בחינת ההתנגדות לצוואה על ידי בית המשפט לענייני משפחה צפויה להיערך זמן רב עד להכרעת בית המשפט בעניין ועלות התהליך גבוהה. 
אם לא הוגשו התנגדויות לצוואה, יממש הרשם לענייני ירושה את תוכנה באמצעות צו בעל תוקף משפטי. 
לאחר שיתקבל הצו, יש הציגו בפני הגורמים בהם למוריש זכויות כגון: בנקים, לשכות רישום מקרקעין, משרד התחבורה וכיוצ''ב.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4