גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

המדריך לכתיבת צוואה

אדם שמעוניין לקבוע כיצד יחולק רכושו וממונו לאחר מותו, ולא רוצה שהדבר יעשה באופן תבניתי על פי ההוראות שבחוק הירושה – מומלץ שיערוך צוואה בהקדם. כדי לכתוב צוואה תקפה, ישנם מספר דגשים שחשוב לדעת.

מתי כדאי לכתוב צוואה

חוק הירושה קובע כללים תבניתיים לחלוקת הרכוש בין היורשים החוקיים, על פי מעגל הקירבה המשפחתית, והוא לא בהכרח מבטא את רצוננו לגבי חלוקת הרכוש והממון ליורשינו. 
למשל, חוק הירושה בישראל קובע שרכושו של אדם שניפטר, עובר בחלקים שווים לבני משפחתו – מחצית לבן/בת הזוג של ואת המחצית השנייה יירשו ילדיו, בחלקים שווים.  
אך מה אם רצוננו אינו תואם את ההוראות שבחוק הירושה? מה אם אנחנו לא מעוניינים להוריש לבן או בת הזוג (בפרט בזוגיות שנייה)? או להוריש לאחד מהילדים שמצוי בחובות כספיים?
לכן, במידה וצברנו רכוש או ממון, מומלץ שנבדוק – בכל גיל – האם יש צורך שנערוך צוואה מסודרת שתבטא את רצונותינו. 
להלן מספר דוגמאות לרצונות אותן יש לבטא בצוואה:
 • חלוקת רכוש ספציפי לכל יורש ויורש – לדוגמה דירה ליורש א' וכסף ליורש ב'.
 • תנאים לקבלת העיזבון – כאשר עורך הצוואה מעוניין להתנות את קבלת החלק של היורש בירושה בהגעה לגיל מסוים או במצב מסוים כגון חתונה.
 • נישול יורש – כאשר עורך הצוואה לא מעוניין להוריש למי מהיורשים החוקיים, מסיבות שונות ומגוונות (חובות, פשיטת רגל, יחסים רעועים וכו').
 • יורש שאינו בן משפחה קרוב – כאשר עורך הצוואה מעוניין להוריש מרכושו לאנשים או גורמים שאינם היורשים החוקיים שלו (חבר \ עמותה \ ארגון וכו').
 • צוואה הדדית – כאשר לעורך הצוואה בן\בת זוג והוא מעוניין לקבוע עמו הסדר הדדי לפיו כל אחד מהם יירש את השני ולאחר מכן יירשו הילדים המשותפים את יתרת הרכוש.
 • זוגיות מאוחרת – כאשר לעורך הצוואה בן\בת זוג בזוגיות שניה והוא מעוניין שבן\בת הזוג לא יירשו את רכושו (*במצב זה יש לשקול לערוף הסכם ממון בנוסף לצוואה).

מה צריכה לכלול צוואה

צוואה צריכה לשקף את רצוננו לגבי ייעוד העיזבון. הצוואה תכלול סעיפים שונים והצהרות, כגון:
 • הצהרה לכך שהצוואה מבטאת את רצוננו.
 • הצהרה לכך שהצוואה נכתבה ללא כפייה ובדעה צלולה.
 • הצהרה לכך שהצוואה מבטלת כל צוואה קודמת שנכתבה (במידה ונכתבה).
 • הוראות שונות לגבי חלוקת הרכוש, לרבות ציון הרכוש, תנאי ההורשה וזהות היורשים (נכסי מקרקעין, כספים, חסכונות וכו').
 • במידה והיורשים קטינים – מינוי נאמן לרכוש ולכספים.
 • חתימת עורך הצוואה.
 • תאריך החתימה על המסמך.
ניתן לעיין בצוואה לדוגמא בקישור זה (הדוגמא הינה לצרכיי התרשמות בלבד, ואין לראות בה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי).

מתי צוואה תהיה תקפה 

ישנם מספר קריטריונים בהם יש לעמוד על מנת שצוואה תהיה חוקית, תקפה ובלתי ניתנת לביטול:
 • חתימת עורך הצוואה על גבי הצוואה.
 • על עורך הצוואה להיות הבעלים החוקי של הנכסים, הממון והרכוש הנכללים בצוואה.
 • הצוואה ברורה וחד משמעית.
 • היורשים לא היו מעורבים בעריכת הצוואה, ולא נכחו במפגשי עריכת הצוואה עם עורך הדין.
 • עורך הצוואה ערך את צוואתו כאשר הוא בדעה צלולה.
 • עורך הצוואה לא היה מצוי תחת כפייה או איומים.
בנוסף לקריטריונים הללו, הצוואה יכולה להיערך ב-4 אופנים שונים:
 • צוואה בכתב יד – צוואה זו נכתבת בכתב ידו של המוריש ונחתמת על ידו בלבד. הצוואה יכולה להישאר בבית או שניתן להפקיד אותה אצל רשם הירושה.
 • צוואה בפני 2 עדים – צוואה זו נערכת ונחתמת על ידי המוריש (ניתן לכתוב בכתב יד או להדפיס) ובנוסף חותמים עליה שני עדים כשירים מבחינה משפטית ושאינם עם היורשים. 
 • צוואה בפני רשות – צוואה זו נמסרת בעל פה או בכתב מול אחד מהגורמים הרשמיים הבאים: שופט, רשם בית משפט, חבר בית דין דתי, רשם הירושה או נוטריון, שמעניקים לה תוקף משפטי.
 • צוואה בעל פה – צוואה זו נמסרת בעל פה בפני שני עדים, כשירים משפטית, הדוברים את שפת עורך הצוואה. אפשרות זו עומדת בפני אנשים שלא מסוגלים פיזית לערוך צוואה כאשר הם מצויים על ערש דווי או כאשר הם מצויים בסכנת חיים מיידית. על העדים לערוך מסמך מסודר המסכם את דברי עורך הצוואה ולהפקידו במהירות אצל רשם הירושה, על מנת לא לערער את אמינות הצוואה. 

האם צריך עורך דין לכתיבת צוואה

כל אדם כשיר משפטית רשאי לערוך צוואה על פי הקריטריונים והסעיפים שכתבנו. אבל, כאשר ישנם סעיפים, תנאים או רצונות מיוחדים מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין, שינסח את הרצונות שלכם לכדי צוואה תקפה שלא ניתנת לביטול. על עורך הדין להיות בעל ידע מקצועי וניסיון בעריכת צוואות ובסכסוכי ירושה.
בנוסף לכתיבה נכונה וברורה של הצוואה, עורך הדין יסייע לעורך הצוואה בהבנה, בדיוק ובהיתכנות של רצונותיו. כך, לעיתים אדם יכול להעלות תנאי שאינו ניתן ליישום מבחינה חוקית ואז סביר שצוואתו לא תהיה תקפה. במקרים מסוג זה עורך דין בעל ניסיון בעריכת צוואות, יעלה פתרונות המותאמים לרצונו של המוריש – פתרונות קבילים הניתנים ליישום.
 
אם גם אתם חושבים על עריכת צוואה ולא יודעים כיצד להתחיל, צרו עמנו קשר ובואו לפגישה.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4