גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא אחד המסמכים החשובים ביותר שמומלץ לכל אדם לערוך מהרגע בו הוא הופך לבגיר. אין איש יודע מה יקרה בעתיד הקרוב או הרחוק, ובאמצעות ייפוי כח מתמשך ניתנת לכם האפשרות לקבוע מבעוד מועד מי יטפל בענייניכם הפיננסיים והבריאותיים במקרה ולא תוכלו לעשות זאת בעצמכם, מכל סיבה שהיא ובכל רגע נתון. בגלל הרגישות הגבוהה של המסמך, ניתן לערוך אותו רק באמצעות עורך דין שהוסמך במיוחד לכך. אם אתם רוצים לדעת עוד על ייפוי כח מתמשך ומדוע הוא חייב להיות ערוך בצורה מקצועית על ידי עורך דין המוסמך לכך, המשיכו לקרוא.

במסגרת עריכת ייפוי הכוח יתאפשר לכם להנחות את האדם שבחרתם לטפל בענייניכם, כיצד ברצונכם שינהג בקשר לניהול רכושכם, לטיפול במצבכם הרפואי, למקום מגוריכם ועד לרמת ההתנהלות יומיומית כפי שאתם מעוניינים בה.
תפקידו של מיופה הכוח שבחרתם יהיה למלא בדיוק אחר הוראותיכם ורצונותיכם, כפי שיפורטו בייפוי הכוח המתמשך שערכתם.
ייפוי כוח מתמשך אינו צוואה. ההוראות שבו נועדו להתקיים במהלך חייכם, אם וכאשר לא יתאפשר לכם לטפל בענייניכם. 

ייפוי כח מתמשך – משמעות המסמך

החל משנת 2016 יכול אדם לקבוע מראש מי ינהל את ענייניו וכיצד יתנהלו חייו לכשיאבד את כשירותו המשפטית מבחינה מנטלית. קביעה זו מתבצעת באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך שנערך באמצעות עורך דין שהוסמך לכך על ידי לשכת עורכי הדין. 
האפשרות לערוך מסמך שכזה היא מהפיכה של ממש בעולם המשפט, כיוון שמדובר בתהליך מהיר  המתבצע מול עורך דין מוסמך, ללא צורך באישורים נוספים או תהליכים בירוקרטיים במערכת המשפט. 
עריכת ייפוי הכוח תחסוך ממיופה הכוח שבחרתם את חובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי, ביחס לכל הוצאה והוצאה שיידרשו להוציא עבורכם, כפי שנדרש מאפוטרופוס הממונה על ידי בית המשפט. בכך, תחסכו למיופה הכוח שבחרתם כאב ראש בירוקרטי ויתאפשר לו להתרכז אך ורק ברווחתכם האישית.
חשוב לציין שייפוי כח מתמשך אינו מיועד רק לבני הגיל השלישי, אלא כל אדם בגיר מגיל 18 ומעלה יכול לערוך מסמך זה. החיים הם דבר לא צפוי, וחלילה, אדם יכול לחלות או להיפגע בתאונה בכל גיל. לכן מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך בכל גיל וכל עוד אנו צלולים וכשירים.

לאיזה עורך דין ללכת לעריכת ייפוי כח מתמשך

מומלץ ליצור קשר עם עורך דין שהוכשר והוסמך לחתום על ייפוי כח מתמשך ושאין לו עניין אישי בתוכן ייפוי הכח.
באחריותו של עורך הדין העורך את ייפוי הכח המתמשך, להביא לידיעת עורך ייפוי הכוח את הדברים הבאים:
 • מהן המשמעויות המשפטיות של ייפוי כח מתמשך
 • מהן החלופות המשפטיות לייפוי כח מתמשך
 • מה ניתן לכלול במסמך

מה נכלל בייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכלול הוראות לטיפול בענייניכם העיקריים: בריאות, כספים, ניהול רכוש, מקום מגורים ועוד.
בנוסף, ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך הוראות מיוחדות. למשל, לקבוע הענקת מתנות לילדים או לנכדים במועדים מיוחדים, לקבוע מה תהיה עיר המגורים בה תרצו לגור, לקבוע מה ייעשה בדירה שכורה הרשומה על שמכם וכיוצ"ב. 
ייפוי הכוח יכלול הנחיות מפורטות למיופה הכח, כיצד לנהוג במקרים שונים ואילו החלטות יש לקבל כאשר הוא נדרש לכך. יחד עם זאת, באפשרות עורך ייפוי הכוח לתת למיופה הכח מקום לשיקול דעת. 
במסגרת עריכת ייפוי הכוח המתמשך ניתן למנות מספר מיופי כח, כאשר ניתן לקבוע שלכל אחד מהם תהיה סמכות בנושא מסוים. לדוגמה – אדם אחד יהיה אחראי על העניינים הכלכליים ואדם שני יהיה אחראי על ענייני הבריאות. לחילופין, ניתן לקבוע מספר מיופיי כוח שימלאו את התפקיד ביחד ולמנות ממלאי מקום במידה ומי מבין מיופי הכח לא יוכלו או ירצו לבצע את התפקיד לכשיבוא היום. 
ייפוי הכוח יכלול גם את הסכמתו של מיופה הכח, שכן לא ניתן להכריח אדם לשמש כמיופה כח. 
להלן מספר דוגמאות להנחיות שניתן לכלול במסמך ייפוי הכח המתמשך:
 • הנחייה של עורך ייפוי הכוח היכן הוא מעוניין להתגורר.
 • הנחייה כיצד תנוהל (לפרטיי פרטים) חברה שבבעלותו של עורך ייפוי הכוח.
 • הנחייה בנוגע לתזונת עורך ייפוי הכוח.
 • הנחייה לטיפול ואחזקת בית המגורים: נקיון, אחזקה, תשלומים וכיוצ''ב. 
 • הנחייה של עורך ייפוי הכוח מי ישמש עבורו הצוות הרפואי המטפל, במצב של היעדר כשירות.
 • הנחייה לפיה במצב בו עורך ייפוי הכוח לוקה בדמנציה ודרוש עבורו טיפול צמוד, ידאג מיופה הכח לשכור עבורו מטפל צמוד שיתגורר עם עורך ייפוי הכוח בדירתו או שמיופה הכוח יעבירו למוסד בו יתגורר בדירה פרטית עם המטפל והחשבון ישולם מחשבון בנק מסוים. ניתן לקבוע בייפוי הכוח את זהות המוסד.
 • הנחייה לפיה עורך ייפוי הכוח מעוניין להעניק מתנה \ תרומה \ הלוואה לאדם או ארגון ספציפיים, וזאת עד גובה של עד 500,000 ₪.
 • תנאים להכנסתו לתוקף של ייפוי הכח המתמשך ולפקיעת תוקפו. לדוגמא במצב בו עורך ייפוי הכוח נכנס לניתוח שלאחר מכן דרוש לו שיקום של מספר חודשים בהם הוא לא יהיה כשיר, באפשרותו לקבוע את תאריך הניתוח כמועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף ואת תאריך פקיעת ייפוי הכוח לאחר מספר החודשים הנחוץ לשיקום
חשוב לציין שלא ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך הוראות הקשורות להארכת חיים במצב בו עורך ייפוי הכוח מגיע למצב בו הוא נוטה למות. 

אילו מסמכים יש להכין עבור ייפוי כח מתמשך

על מנת שייפוי הכח המתמשך יהיה מדויק וניתן לביצוע , מומלץ שעורך ייפוי הכוח יערוך מראש את רשימת הנכסים נוכחית, פרטיי חשבונות הבנק ואת פרטיי ההתקשרות עמו ועם מיופיי הכוח. 
במקרים מסוימים מומלץ לצרף לייפוי הכוח חוות דעת רופא מומחה על כך שעורך ייפוי הכוח המתמשך כשיר מבחינה מנטלית לערוך את המסמך. מומלץ להתייעץ עם עורך הדין בקשר לצורך לעריכת חוות דעת זו.
בנוסף, עורך הדין יעביר לעורך ייפוי הכוח רשימה מפורטת של הנחיות מומלצות שבאפשרותו לכלול בייפוי הכוח, בענייני רפואה, כספים ובנושאים כלליים שונים.

כמה זמן לוקח לערוך ייפוי כח מתמשך

מרגע שהאדם הממנה החליט לגבי זהות עורך הדין שילווה אותו בתהליך, השניים יפגשו מספר פעמים על מנת שעורך הדין יכיר היטב את האדם היושב מולו, את רצונותיו ואת צרכיו, זאת על מנת שיתאפשר לעורך הדין  לערוך את המסמך באופן שישקף בצורה מיטבית את רצונותיו של עורך ייפוי הכוח.
לאחר כתיבת המסמך, שאורכו כ-12-15 עמודים, הוא ייחתם על ידי הממנה ומיופה או מיופי הכוח, ולאחר מכן עורך הדין שהוסמך לערוך ייפוי הכוח מתמשך יאשר את חתימתם בחתימתו. 
לאחר חתימת ייפוי הכוח , הוא יוגש למשרד האפוטרופוס הכללי ולאחר כעד חודש ימים יתקבל אישור רשמי על הפקדתו.
בסך הכל, אורך התהליך הוא כמספר שבועות ועד מספר חודשים, מה שתלוי לרוב בממנה וברצונו לקדם אותו.

בתוך כמה זמן ייכנס הסכם ייפוי כח מתמשך לתוקף

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח "רדום" ולא ניתן לעשות בו שימוש אלא במצב שבו אינכם כשירים לטפל בענייניכם. ייפוי הכח ייכנס לתוקף בהתאם לחוות דעת רפואית שתיקבע על ידי רופא מומחה, וניתן להוסיף תנאים נוספים (כראות עיניכם) לכניסת ייפוי הכוח לתוקפו. 

מעוניינים לקדם עריכת מסמך ייפוי כח מתמשך באופן יעיל ומקצועי? אשמח לשמוע מכם ולהפגש בהקדם.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4