גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

9 טיפים להסכם ממון מוגן ב-2022

הסכם ממון שנערך בצורה מקצועית ונכונה יגן על הרכוש האישי של כל אחד מבני הזוג ויהיה בלתי ניתן לביטול. לצורך עריכת הסכם ממון מוגן יש להקפיד על הכללים הבאים.

הגנה על רכוש שנצבר לפני תחילת החיים המשותפים

נכון ליוני 2022, החוק בישראל קובע שרכוש שבן זוג צבר לפני החיים המשותפים יהיה שייך אך ורק לו, במקרה של פרידה. עם זאת, ישנם מצבים בהם בתי המשפט עשויים לקבוע שלמרות שאחד מבני הזוג צבר רכוש כלשהו לפני החיים המשותפים בן הזוג השני יקבל חלק מהרכוש, במקרה של פרידה. 
מקרה נפוץ הינו כאשר אחד מבני הזוג הגיע לזוגיות כאשר בבעלותו דירת מגורים שנרכשה לפני החיים המשותפים. ע"פ חוק במקרה של פרידה הדירה תישאר בבעלותו הבלעדית. אלא שקיימים מקרים בהם בתי המשפט עשויים בכל זאת לחלק את הדירה בין בני הזוג, בפרט כאשר על הדירה משכנתא או כאשר בני הזוג חיו בה במשותף במשך תקופה ארוכה.
במידה ובן הזוג שהדירה בבעלותו היה עורך הסכם ממון (לפיו בכל מקרה הדירה תישאר בבעלותו), אז ספק אם בית המשפט היה מחלק את הדירה בין בני הזוג במקרה של פרידה.
מקרה נוסף הינו כאשר בני זוג השתמשו יחד בכספים של אחד מבני הזוג (שצבר לפני הזוגיות) בעוד שבן הזוג השני שמר לעצמו כספים (שצבר לפני הזוגיות) בחשבון נפרד. במצב זה בית המשפט עשוי לפסוק שלמרות שע"פ חוק מדובר בכספים שנצברו לפני החיים המשותפים, יש לחלקם בין בני הזוג.
אלא שקביעה חד משמעית בהסכם הממון שבכל מקרה הדירה או הכספים אינם ניתנים לאיזון הייתה מצמצמת את שיקול דעתו של בית המשפט לחלק את הרכוש בין בני הזוג. 

הפרדת רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים

החוק בישראל קובע שרכוש שנצבר על ידי כל אחד מבני הזוג במהלך החיים המשותפים הוא רכוש שיש לחלק את השווי שלו בין בני הזוג, במקרה של פרידה (איזון משאבים). עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם ממון הוראות שנוגדות את הוראת החוק. 
מקרה נוסף הינו הפרדת חיסכון פנסיוני. למרביתנו חסכון פנסיוני אותו אנחנו צוברים במהלך שנות התעסוקה שלנו. תפקידו של החיסכון הפנסיוני לשרת אותו כקצבה חודשית (פנסיה) לאחר פרישתנו לגמלאות. ע"פ החוק, חסכונות פנסיוניים שכל אחד מבני הזוג צבר בתקופת החיים המשותפים יאוזנו בפרידתם במסגרת חלוקת הרכוש (איזון משאבים). עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם הממון שכספיי הפנסיה שכל אחד מבני הזוג צבר במהלך החיים המשותפים יישארו בכל מקרה שלו במקרה של פרידה ויאוזנו במסגרת איזון המשאבים.
המקרה נוסף הנו כאשר אחד מבני זוג מבקש שעסק שהיה בבעלותו לפני תחילת הקשר ושכל הזכויות והכספים (פירות) שהעסק מייצר במהלך החיים המשותפים יישארו שייכים בכל מקרה אך ורק לו. ישנם מקרים בהם בתי המשפט עשויים לקבוע שהעסק עצמו אמנם יישאר בבעלות בן הזוג אך הכספים שהעסק הניב במהלך החיים או עליית השווי של העסק במהלך החיים המשותפים יאוזנו בכל זאת בין הצדדים במקרה של פרידה.
קביעה חד משמעית בהסכם הממון שבכל מקרה הזכויות של בן הזוג בעסק והתמורה שהעסק מניב אינם ניתנים לאיזון תצמצם את שיקול דעתו של בית המשפט להכליל את העסק על פירותיו במסגרת חלוקת הרכוש (איזון משאבים).

קביעת מועד תחילת וסיום השיתוף

ככלל, מועד תחילת שיתוף הרכוש בין בני זוג שנישאו הוא מועד הנישואין אך ניתן לקבוע מועד נוסף אך המצב שונה במועד הפרידה. 
במצב של פרידה קיים קושי לקבוע מהו המועד בו היחסים הכלכליים של הצדדים מסתיימים (מועד הקרע). פעמים רבות, למרות שבני זוג מתחילים הליך של פרידה (בין אם על ידי עזיבת הבית ובין אם על ידי הגשת תביעת גירושין) הם ממשיכים את ההתנהלות הכלכלית המשותפת (דיור, מחייה שוטפות, חשבון בנק משותף וכיוצ"ב ) כאשר הפרדת ההתנהלות הכלכלית המשותפת עשויה להיערך זמן רב. 
לכן, פעמים רבות בתי המשפט מתקשים לקבוע מהו המועד המדויק בו היחסים הכלכליים של בני הזוג מסתיימים (מועד הקרע). חלקם יקבעו כי מדובר במועד הגשת תביעת גירושין, אחרים במועד סגירת חשבון הבנק המשותף וכו'.
בנוסף, בתי המשפט יחליטו מה המועד בו היחסים הכלכליים הסתיימו רק בפסק הדין, בסוף ההליך המשפטי. קביעה מאוחרת של מועד סיום היחסים הכלכליים יוצרת קושי להפריד את הרכוש שנצבר לאחר שהצדדים נפרדו בפועל, בתחילת ההליך המשפטי. למשל, מה דינם של כספים שאחד מבני הזוג צבר לאחר שהם הפרידו מגורים בזמן שהם המשיכו להתנהל מאותו חשבון בנק? התשובה לכך אינה ברורה ולכן חשוב להסכים מראש, בהסכם הממון, מהו המועד שבו יסתיימו היחסים הכלכליים של הצדדים (מועד הקרע).
רצוי לקבוע כי המועד סיום היחסים הכלכליים הנו מועד הודעת אחד מבני הזוג הודיע שבכוונתו להיפרד או כאשר אחד מהם מגיש תביעה משפטית בכוונה לסיים את הקשר הזוגי.

הקפדה על התנהלות בהתאם להוראות ההסכם

גם כאשר הסכם ממון נערך על הצד הטוב ביותר, ומגן על זכויות בני הזוג בצורה החזקה ביותר, יתכן שההתנהלות הכלכלית המשותפת שלהם תביא לכך שחלק מהוראות ההסכם לא יבואו לידי ביטוי או אף יבוטלו. לכן, כאשר בני זוג עורכים הסכם ממון עליהם לשמור כללי ההסכם ולנהוג על פיהם.
דוגמא נפוצה להתנהלות שנוגדות את ההסכם הינה כאשר אחד מבני הזוג מעביר לחשבון המשותף כספים שחסך לפני החיים המשותפים, למרות שהצדדים הסכימו בהסכם הממון המפריד את הרכוש. במקרה זה, למרות שבני הזוג חתמו על הסכם ממון, בן הזוג ששיתף את הכספים יהיה מנוע מלטעון, במקרה של פרידה, שעל בן זוגו להשיב לו כספים. לכן, במהלך תקופה החיים המשותפים חשוב להמשיך ולנהוג בהתאם להוראות ההסכם.

הגנה על ירושה

מה קורה כאשר אדם מעוניין שכל ירושתו תעבור לילדיו בלבד אך לא ערך הסכם ממון? סיטואציה זו נפוצה בעיקר בזוגיות שנייה.
אדם מעוניין שירושתו תעבור אך ורק לילדיו ועורך צוואה בהתאם. לאותו אדם בת זוג עמה הוא לא ערך הסכם ממון להפרדת רכוש. אם חס וחלילה הוא ילך לעולמו, בת זוגתו בפטירתו עשויה להיות זכאית לחלק מרכושו לפי חוק יחסי ממון, במסגרת איזון משאבים בין בני זוג (בדומה למצב בו הם זה עתה נפרדו). רק לאחר שבת הזוג תקבל את חלקה ברכוש, תחולק הירושה שנותרה לילדיו, בהתאם להוראות הצוואה. 
עריכת הסכם ממון להפרדת רכוש, ועריכת צוואה, יימנעו מבת הזוג לקבל רכוש בעת הפטירה מכוח חוק יחסי ממון. 

הוראות פרידה

כאשר בני זוג נפרדים קיימת חוסר וודאות כיצד יש לפרק את משק הבית. למשל, האם יש להפריד את חשבונות הבנק, להמשיך לשלם את משכנתא או שכירות, לעזוב את בית המגורים, לחלק את הריהוט, מוצרי החשמל וכיוצ"ב. 
חוסר הבהירות מכבידה באופן משמעותי על הליך הפרידה המורכב ממילא, וכדי להימנע מכך יש להוסיף להסכם הממון הוראות לביצוע הפרידה. כך, רצוי לקבוע שכל צד יעזוב את בית המגורים בתוך תקופת זמן מוגדרת, לקבוע תוך כמה זמן בית משותף יוצא למכירה, לקבוע כיצד ימשיכו להתנהל בחשבון המשותף ובתוך כמה זמן הוא ייסגר, כיצד ימשיכו לשלם את תשלומי המשכנתא וכיוצ''ב. בנוסף, רצוי להסכים מראש שבמקרה של פרידה הצדדים יפנו יחד למגשר לעריכת הסכם גירושין.

עריכת הסכם ממון על ידי עו''ד המתמחה בדיני משפחה

ישנם עורכי דין העוסקים בתחומים שונים שאינם נוגעים לדיני המשפחה ובכל זאת בוחרים לערוך עבור קהל לקוחותיהם הסכמי ממון. בשל חוסר הניסיון המקצועי בתחום המשפחה, הסכמים אלו עשויים להיות תבניתיים, שאינם תואמים את הצרכים הנכונים של בני הזוג ואף עלולים להסב לאחד מבני הזוג נזק. 
מנגד, עורך הדין לענייני משפחה, לו נסיון מקצועי רב בעריכת הסכמי ממון ובניהול תביעות הקשורות להסכמי ממון, יתאים את צרכיהם של בני הזוג להסכם, וייצפה את האופן בו ההסכם יתממש אם בני הזוג ייפרדו ויימנע משגיאות שעורכי דין חסרי נסיון בתחום המשפחה עשויים לעשות. 
לכן, הוראות של ירושה יש לעשות אך ורק באמצעות צוואה ולא באמצעות הסכם ממון.

אישור הסכם ממון בביהמ"ש

הסכם ממון בין בני זוג שנערך לפני הנישואין דרוש אישור בין אם על ידי נוטריון או על ידי בית משפט לענייני משפחה. הסכם ממון שנערך לאחר תחילת הנישואין ניתן לאשר רק בבית המשפט לענייני משפחה בלבד. ללא אישורו הסכם הממון אינו תקף. עם זאת, יצוין שהסכם ממון שנערך בין ידועים בציבור שאין בכוונתם להינשא אינו דרוש אישור.
אישורו של ההסכם על ידי שופט יימנע מצב בו בהליך פרידה יטען אחד מבני הזוג שנכפה עליו לחתום על ההסכם או שלא הבין את משמעותו, בנסיון להביא לבטלותו. השופט יבחן את הוראות ההסכם ויאשר אותו אך ורק לאחר ששוכנע שתנאיו הוגנים באופן סביר, מובנים לבני הזוג ומקובלים על ידם. לכן, על מנת להגן על תוקפו של ההסכם מומלץ בכל מקרה לאשר את ההסכם בבית המשפט.

היוועצות עם עורך דין נוסף לפני חתימה על הסכם ממון

במקרים רבים אחד מבני הזוג הוא שיוזם את עריכת ההסכם והוא שפונה לעורך דין שיערוך עבורם הסכם ממון. במצב זו חשוב שבן הזוג שאינו יוזם את עריכת ההסכם יתייעץ עם עורך דין מטעמו כדי להבין את תוכנו ומשמעות, לפני שההסכם נחתם. 
בתי המשפט עשויים לבטל הסכמי ממון אם נודע כי אחד מבני הזוג לא קיבל ייעוץ מקצועי מעו''ד בקשר להוראות ההסכם עליו חתם. לכן, במצב בו אחד מבני הזוג הוא שיוזם את עריכת ההסכם חשוב שבן זוגו יתייעץ עם עורך דין מטעמו על תוכנו של ההסכם, לפני החתימה.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4