גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

הסכם ממון לפני ואחרי נישואין

עד לא מזמן אנשים רבים נהגו להצניע את העובדה שערכו הסכם ממון ולהימנע מלשוחח על הנושא כאשר עריכת הסכם ממון התקשרה להבעת חוסר אמון בבן זוגם ובמערכת היחסים.בשנים האחרונות הופך השיח סביב עריכת הסכם ממון מקובל יותר ויותר.במאמר זה מידע על המשמעויות השונות העומדות מאחורי עריכת הסכם ממון, בשלבים השונים של חיי הזוגיות.

הצורך בעריכת הסכם ממון מתעורר בדרך כלל כאשר קיים פער כלכלי משמעותי בין בני הזוג או כאשר כל אחד מבני הזוג מגיע למערכת היחסים עם רכוש אישי משלו (בדרך כלל בנישואים שניים), הכל מתוך הבנה שכיום קשרים זוגיים לא בהכרח נמשכים לנצח (בהתבסס על נתוני הגירושין שרק מטפסים). 

מתי עורכים הסכם ממון

ניתן לערוך הסכם ממון לפני הנישואין או במהלכם (וגם כאשר אין כוונה להינשא). 
חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 קובע כי במקרה של גירושין, יחולק הרכוש והממון שצבר כל אחד בני הזוג במהלך החיים המשותפים בין שני בני הזוג, באופן שווה. עוד לפי החוק, נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין וקצבאות מהביטוח הלאומי לא יחולקו בין בני הזוג בעת הפרידה.
הסכם הממון מאפשר לבני הזוג לעגן את יחסי הממון וחלוקת הנכסים ביניהם באופן שונה מדרך החלוקה הקיימת בחוק, במקרה של פרידה.
מלבד הוראות של חלוקת הרכוש ניתן לכלול בהסכם ממון הסכמות לאופן ההתנהלות הכלכלית של בני הזוג במהלך הנישואין. למשל, שימוש בחשבונות בנק, חלוקת תשלום ההוצאות החודשיות וכיוצ''ב.
בנוסף, ניתן לקבוע בהסכם הוראות לביצוע הפרידה של בני הזוג כגון הפרדת מגורים, פנייה למגשר לצורך הסדרת הגירושין (ובכך למנוע תביעות בבית משפט), פירוק השיתוף בנכסים, בכספים ובחשבונות בנק משותפים, חלוקת תכולת הבית, הרכבים והפרדת המגורים. בנוסף, חשוב לכלול בהסכם מועד ברור לתחילת הקשר (בד"כ בנישואין) ולסיום הקשר. פעמים רבות בני זוג נפרדים אך עדיין עושים שימוש משותף בכספים משותפים ולא מפרידים מגורים ובמצב זה מועד סיום הקשר אינו בהכרח ברור. לכן רצוי לקבוע בהסכם הממון את מועד תחילת הקשר הכלכלי ואת מועד סיומו (שהוא אינו בהכרח מועד הפרידה).
חשוב לציין כי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים יקבל מחצית מהעיזבון גם אם הם ערכו הסכם ממון. לכן חשוב מאוד לערוך צוואה במקביל לעריכת הסכם ממון.  

הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין

רצוי לערוך הסכם ממון לפני מועד הנישואין. 
רכוש כגון כספים, חסכונות פנסיונים, נדל''ן וכיוצ''ב, שנצברים על ידי כל אחד מבני הזוג החל מרגע תחילת הנישואין למעשה נצבר על ידם במשותף. רכוש זה יאוזן ביניהם (לפי חוק יחסי ממון) במקרה של פרידה. לכן מומלץ להסדיר את אופן חלוקת הרכוש שנצבר, בהסכם ממון, לפני תחילת הצבירה המשותפת. עריכת ההסכם לפני הנישואין תביא לתיאום הציפיות בין בני הזוג כיצד כל אחד מהם רואה את השיתוף ברכוש שנצבר לפני מיסוד הקשר הזוגי ושייצבר לאחריו.
הסכם ממון שנערך לפני הנישואין ניתן לאשר או על ידי נוטריון או על ידי בית המשפט לענייני משפחה, לפי רצונם של עורכי ההסכם. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם למען הזהירות מומלץ בכל מקרה לאשר את הסכם הממון בבית המשפט.

הסכם ממון לאחר תחילת הנישואין

עריכת הסכם ממון לאחר תחילת הנישואין אינה דבר שגרתי. המקרים הנפוצים ביותר בהם נערכים הסכמי ממון לאחר תחילת הנישואין הנם כאשר אחד מבני הזוג מקבל במתנה או בירושה רכוש שהוא מעוניין להבטיח שלא יאוזן בין הצדדים במקרה של פרידה, או במצב בו קיימת תחושה שקשר הנישואין עשוי להסתיים ואחד מבני הזוג מעוניין להבטיח את עתידו הרכושי, לעתים על חשבונו של האחר.
לכן, על מנת לוודא ששני בני הזוג חתמו על ההסכם מרצונם החופשי ושניהם מבינים היטב את תוכנו וכי אחד מבני הזוג לא היה נתון לניצול בעת עריכת ההסכם, ניתן לאשר הסכם ממון שנערך ונחתם לאחר הנישואין רק על ידי בית משפט לענייני משפחה (או בית דין דתי). הסכם ממון שנערך לאחר תחילת הנישואין ואושר על ידי נוטריון (או נחתם אך לא אושר כלל) אינו תקף.

הסכם ממון ללא נישואין

ניתן לערוך הסכם ממון גם במצב בו אין כוונה (או אפשרות) להינשא. הסכם זה נקרא הסכם חיים משותפים. חוק יחסי ממון (שחוקק על ידי כנסת ישראל בשנת 1973) לא יחול על בני הזוג שאינם נשואים ויחולו עליהם הוראות שהוסדרו בפסקי דין של בתי המשפט לאורך השנים. הוראות אלו כמעט זהות לחוקים השונים הקבועים בחוק יחסי ממון והן מאוגדות יחד תחת השם "חזקת השיתוף". 
חזקת השיתוף תחול במידה ובני הזוג (שאינם נשואים) מנהלים אורח חיים זוגי משמעותי, למשל כאשר חיו לאורך זמן תחת קורת גג אחת, כאשר ניהלו חשבון בנק משותף לאורך זמן, גידלו ילדים משותפים, רכשו רכוש משותף וכיוצ''ב.  
במידה ובני הזוג שלא נישאו אינם מעוניינים שתחול עליהם חזקת השיתוף, עליהם לערוך יחד הסכם חיים משותפים הדומה במהותו להסכם ממון בין בני זוג נשואים. בשונה מהסכם ממון בין בני זוג נשואים, הסכם חיים משותפים יהיה תקף גם אם לא אושר על ידי נוטריון או על ידי בית המשפט. יחד עם זאת מומלץ לאשרו אצל נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה על מנת שמעמדו המשפטי יהיה חזק.

עדכון הסכם ממון קיים

לעתים, מטעמי נוחות או חוסר מודעות, ההתנהלות הכלכלית של עורכי הסכם הממון משתנה ואינה תואמת את ההוראות שנקבעו מלכתחילה בהסכם הממון. הדבר נוגע לרוב להוראות לשימוש בנכסים, בחשבונות בנק, בכספים ותשלומים. 
במצב זה מומלץ לעדכן את הסכם הממון כאשר כל שינוי מחייב חתימת ההסכם מחדש ואישורו. 

האם תוקפו של הסכם הממון נחלש לאורך הזמן?

חוזקו של הסכם ממון נובע קודם כל מתוקף מילוי ההוראות בו. כלומר, אם נחתם הסכם ממון על ידי בני זוג, אך הוראותיו לא מולאו על ידי מי מבין שניהם, תוקפו מול בית המשפט במקרה של תביעה כלשהי, יהיה חלש יותר והוא אף יכול להיחשב כמבוטל. 
אי מילוי ההוראות בהסכם יכול להיות במזיד או בשל חוסר מודעות. לכן, במקרה בו אחד מבני הזוג אינו מקיים את הוראות ההסכם, מומלץ לעדכן אותו בהתאם למצב הקיים בפועל. אחרת, כאשר אחד מבני הזוג יפעל למימוש הסכם הממון במקרה של פרידה, יכול להיווצר מצב בו בית המשפט יפסוק כי ההסכם לא קוים ולכן אינו תקף.
בנוסף, לבית המשפט סמכות לקבוע כי הסכם הממון לא יחול על נכסים מסוימים שנכללו בו ובעיקר כאשר מדובר בדירת מגורים שאמנם שייכת רק לאחד מבני הזוג אך שני בני הזוג עשו בה שימוש ממושך. במקרים מסוימים בית המשפט עשוי לקבוע כי השימוש המשותף שנעשה בדירה לאורך השנים, גידול ילדים משותפים בדירה והתנהלות כלכלית משותפת של התא המשפחתי גובר על הסכם הממון, ויחלק את הדירה בין הצדדים בניגוד להוראות ההסכם. כדי להימנע ממצב של חלוקת דירת מגורים בעתיד חשוב שהסכם הממון שנחתם ינוסח בצורה משפטית מדויקת ומפורטת ושהצדדים יכבדו את הוראות הסכם הממון במהלך החיים המשותפים.

מעוניינים לנסח הסכם ממון בצורה מקצועית והוגנת ובאווירה נעימה? אשמח לפגוש אתכם.
צרו קשר ונתאם פגישה.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4