גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

הסכם ממון - המדריך המלא יולי 2022

נכון לשנת 2022 החוק בישראל קובע שבמקרה פרידה של בני זוג, רכוש שבן זוג אחד צבר לפני החיים המשותפים יישאר רק שלו ורכוש שנצבר במהלך החיים משותפים יחולק ביניהם בחלקים שווים. מדוע אם כן ומתי מומלץ לערוך הסכם ממון?

מהו הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה שנערך בין בני זוג, שמטרתו להסדיר את הבעלות והשימוש ברכוש  ששיך לכל אחד מהם, במידה והם ייפרדו בעתיד. ההסכם ייקבע כיצד יש לחלק את הרכוש שנצבר לפני החיים המשותפים ואת הרכוש שנצבר במהלכם.
בנוסף, ניתן לקבוע בהסכם ממון הוראות לביצוע הפרידה של בני הזוג לרבות הסכמה לפנייה להליך גישור, הפרדת חשבונות בנק, הפרדת מגורים, חלוקת חפצים ועוד.

מתי עורכים הסכם ממון

חוק יחסי ממון קובע שרכוש שנצבר על ידי כל אחד מבני הזוג לפני החיים המשותפים יישאר שייך לאותו בן זוג במידה אם וכאשר הם  ייפרדו בעתיד. בנוסף, החוק קובע שהשווי של הרכוש שנצבר על ידי כל אחד מבני הזוג במהלך החיים המשותף יאוזן ביניהם במידה והם ייפרדו (איזון משאבים). 
הסכם ממון ייערך כאשר בני זוג מעוניינים להסדיר את חלוקת הרכוש באופן שונה מההוראות הקבועות בחוק יחסי ממון. כך, למרות שחוק יחסי ממון קובע שרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים יחולק שווה בשווה, ניתן לקבוע בהסכם ממון שרכוש זה יישאר בבעלותו של כל אחד מבני הזוג במקרה של פרידה, ושוויו לא יאוזן במסגרת איזון המשאבים (הפרדת רכוש). 
מצב נוסף בו נהוג לערוך הסכם ממון הינו כאשר אחד מבני הזוג מעוניין להבטיח, מעל לכל ספק, שנכס ספציפי יישאר בבעלותו ולא יאוזן במסגרת איזון המשאבים. 
למשל, דירת מגורים שהייתה שייכת לאחד מבני הזוג לפני תחילת החיים המשותפים. ישנם מקרים בהם בית המשפט עשוי לקבוע שלמרות שדירה זו הייתה שייכת לאחד מבני הזוג לפני תחילת החיים המשותפים, יש לאזנה במסגרת איזון המשאבים. עריכת הסכם ממון  עשויה למנוע מבית המשפט את האפשרות לחלק את הדירה ובכך תביא לוודאות בחלוקת הרכוש במקרה של פרידה.
מלבד הסכמות לאופן איזון המשאבים ניתן לקבוע בהסכם ממון הוראות להסדרת הפרידה של בני הזוג, כגון: 
  • עריכת הסכם גירושין באמצעות מגשר.
  • פינוי בית המגורים המשותף, של שני בני הזוג או שלאחד מהם בלבד.
  • הוצאת הבית למכירה מיד עם הפרידה או כאשר הילדים המשותפים יבגרו.
  • הפרדת חשבונות הבנק.
  • חלוקת החפצים המשותפים והרכבים.
בנוסף, ניתן אך לא מומלץ לקבוע הוראות בקשר לילדים המשותפים (משמורת, חלוקת זמניי שהות ומזונות קטינים).

הסכם ממון לפני או במהלך הנישואין

לפי חוק יחסי ממון נכון לשנת 2022 רכוש שכל אחד מבני הזוג צובר במהלך החיים המשותפים יאוזן בין הצדדים במסגרת איזון המשאבים. 
עריכת ההסכם לפני מיסוד הקשר הזוגי תביא לתיאום ציפיות בין בני הזוג בעניין חלוקת הרכוש, שנצבר לפני מיסוד הקשר הזוגי ושייצבר במהלכו. 
מנגד, כאשר עורכים הסכם ממון במהלך הזוגיות, כך שתקופת צבירת הרכוש המשותפת כבר החלה, ייווצר קושי משמעותי לדרוש מאחד מבני הזוג  לערוך  הסכם ממון שמחלק  את הרכוש בניגוד להוראות החוק. בו בזמן ללא הסכם ממון הרכוש שכל אחד מבני הזוג צובר במהלך החיים המשותפים ממשיך למעשה להיצבר במשותף, לפי חוק יחסי ממון. 

הסכם ממון ללא נישואין

ניתן לערוך הסכם ממון גם במצב בו אין כוונה להינשא. למעשה, לא קיים הבדל משמעותי באופן בו החוק מסדיר את חלוקת הרכוש של בני זוג שנישאו לבין האופן בו החוק מסדיר חלוקת רכוש של בני זוג שלא נישאו, אך מיסדו קשר זוגי (ידועים בציבור).

תוקפו של הסכם ממון

הסכם הממון ניתן לערוך הן לפני החיים המשותפים והן במהלכם, ובין אם בני הזוג נשואים ובין אם לא. הסכם ממון שנחתם על ידי בני הזוג לפני הנישואין,  אך לא נחתם על ידי נוטריון או בית המשפט אינו תקף. נכון להיום בשנת 2022, הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין תקף גם אם ייחתם על ידי נוטריון וגם אם ייחתם על ידי בית המשפט לענייני משפחה. 
מנגד, הסכם ממון שנערך במהלך תקופת הנישואין ונחתם על ידי נוטריון אינו תקף - הסכם ממון שנערך במהלך הנישואין תקף אך ורק אם נחתם על ידי בית המשפט לענייני משפחה.
במקרה של חתימת הסכם ממון על ידי בית המשפט לענייני משפחה יתייצבו בני הזוג בפני שופט שיבחן את הוראות הסכם הממון ולאחר שישוכנע שתנאיו הוגנים באופן סביר, מובנים לבני הזוג ומקובלים על ידם, יחתום עליו ויעניק לו תוקף של פסק דין. 
הסכם ממון שנחתם בין בני זוג שאין בכוונתם להינשא אינו מחויב חתימת נוטריון או חתימת בית המשפט לענייני משפחה, אך מומלץ כי ייחתם בכל זאת כדי למנוע ניסיון לביטולו במועד הפרידה, בטענות של חוסר הבנה או כפייה. 

עריכת הסכם ממון עם עו''ד

הסכם ממון יש לערוך באמצעות עורך דין שמתמחה בדיני משפחה ובקיא בעריכת הסכמי ממון וביחסי ממון בין בני זוג. על הסכם הממון להיות מסמך פשוט וקצר ככל האפשר. הסכם ארוך שהוראותיו מסורבלות עלול לגרור את הצדדים במועד הפירוד לסכסוך משפטי. 
בנוסף, לא פעם, בתקופה במהלכה בני זוג עורכים את הסכם הממון נוצרות אי נעימות כתוצאה מהמתח בין הרצונות של כל אחד מבני הזוג בקשר לתנאיי ההסכם, שעלולה אף להסלים לכדי סכסוך זוגי. לכן חשוב שההסכם ייערך על פני תקופה קצרה כאשר תפקידו של עורך הדין לגשר על הפערים בין בני הזוג ברגישות ולצמצם את רעשיי הרקע לעריכת ההסכם, הכל כדי להביא את בני הזוג לחתימה על הסכם ממון בצורה השיתופית, המהירה והחלקה ביותר. 

ביצוע שינויים בהסכם ממון

ניתן לבצע שינויים בהסכם ממון אך כל שינוי מחייב חתימה מחדש על ידי נוטריון או על ידי בית המשפט לענייני משפחה. למשל, הסכם ממון שנערך בין בני זוג לפני מועד הנישואין ואושר על ידי נוטריון, ובמהלך הנישואין בני הזוג מעוניינים לשנות חלק מתנאיו - על השינוי להיות מאושר אך ורק על ידי בית המשפט לענייני משפחה.
שינויי תנאיי הסכם ממון שנחתם על ידי בני זוג לא נשואים אינו מחויב אישור של נוטריון או של בית המשפט לענייני משפחה, אך מומלץ כי ייחתם בכל זאת כדי למנוע ניסיון לביטולו במועד הפרידה, בטענות של חוסר הבנה או כפייה.
הסכם ממון שנערך על ידי בני זוג בזמן שלא הייתה להם כוונה להינשא אך כעת הם כן מעוניינים להינשא – יש לחתום על הסכם הממון מחדש מול נוטריון (לפני הנישואין) או מול בית המשפט לענייני משפחה לאחר מועד תחילת הנישואין.
חשוב! הסכם ממון אינו תחליף לצוואה, וכל הוראה שכתובה בהסכם ממון שקשורה להורשה אינה תקפה.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4