גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

הסכם ממון בהליך גירושין

האם הסכם ממון מחייב את הצדדים בהליך הגירושין? האם ניתן לערער על הסכם ממון או אפילו לבטלו? קראו את המאמר שלפניכם כדי לגלות.

משמעותו של הסכם ממון

משמעותו של הסכם הממון לאפשר לבני הזוג לקבוע עבור עצמם את האופן בו יחולק ביניהם הרכוש שכל אחד מהם צבר לפני ובמהלך החיים המשותפים. למשל, הסכם ממון שקובע הפרדה מלאה של רכוש שכל אחד מבני הזוג צבר גם לפני החיים המשותפים וגם במהלכם (הפרדה רכושית מלאה). בנוסף, ניתן לקבוע בהסכם הממון שרכוש שנרכש לפני הנישואין יישאר בכל מקרה (של פרידה) של בן הזוג שהרכוש היה בבעלותו. יחד עם זאת, ניתן לקבוע כי רכוש שכל אחד מבני הזוג צבר במהלך החיים המשותפים יחולק ביניהם שווה בשווה במקרה של פרידה (הפרדה רכושית חלקית). 

אם לא ערכתי הסכם ממון – מה קורה לזכויות שלי בגירושין?

ככלל, כאשר בני זוג לא ערכו הסכם ממון יחול עליהם חוק יחסי ממון. חוק זה קובע שכאשר בני זוג נשואים נפרדים תבוצע חלוקה של הרכוש שכל אחד מהם צבר במהלך החיים המשותפים, שווה בשווה (חסכונות פנסיוניים, כספים, זכויות כספיות, נדל''ן וכד').  זאת אומרת, במקרה בו לא נערך הסכם ממון הוראות החוק הם שיקבעו כיצד יחולק הרכוש שכל אחד מהצדדים צבר במהלך החיים המשותפים (במקרה של פרידה.(
מה נכלל בחלוקת הרכוש המחולק בין בני הזוג על פי החוק (בהיעדר הסכם ממון):
 • נכסי נדלן שנרכשו במהלך החיים המשותפים, גם אם נרשמו על שם אחד מבני הזוג בלבד.
 • חסכונות פנסיוניים שנצברו במהלך החיים המשותפים: פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחים.
 • כספים שנצברו במהלך החיים המשותפים.
 • מניות, אופציות וניירות ערך שנרכשו במהלך החיים המשותפים.
 • חפצי תכולת בית ורכבים שנרכשו במהלך החיים המשותפים.
 • פרטיי אומנות יקרי ערך. 
 • מוניטין עסקי שכל אחד מבני הזוג צבר במהלך החיים המשותפים.
 • נכסי נדל''ן שנרכשו על ידי אחד מבני הזוג לפני החיים המשותפים ועליהם משכנתא המשולמת במהלך החיים המשותפים. במצב זה החלוקה לא תבוצע בהכרח בשוויוניות.
 • רכוש מכל סוג שאמנם נרכש על ידי אחד מבני הזוג לפני נישואין אך הוסכם ביניהם בכתב לשתף את הרכוש עם בן הזוג השני או שהתקיים שיתוף בפועל (למשל, הפקדת כספים שנצברו לפני הנישואין בחשבון משותף).
ככלל, בהיעדר הסכם ממון החוק קובע מספר מקרים בהם רכוש לא יחולק בין בני הזוג במקרה של גירושין:
 • רכוש מכל סוג שנרכש על ידי אחד מבני הזוג לפני מועד הנישואין. 
 • מתנות אישיות שהתקבלו במהלך הנישואין.
 • ירושה שהתקבלה במהלך הנישואין. 
 • כספיי פיצויים וקצבאות שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי או מתביעות נזיקין (בד"כ בשל נכויות ואובדן כושר עבודה)
יחד עם זאת, כל מקרה לגופו ובמקרה של תביעת רכוש בין בני זוג קיימת לבית המשפט סמכות לקבוע חלוקה לא שוויונית או לקבוע שרכוש שהחוק מחריג מחלוקה כאמור יחולק בכל זאת (במקרים חריגים). בכל מחלוקת בין בני הזוג לגבי אופן החלוקה, יכריע בית המשפט על פי הראיות והנסיבות של אותו מקרה ועל פי האג'נדה המקצועית והאישית של השופט.

מה היתרון בהסכם ממון במקרה של גירושין

פרידה של בני זוג (בפרט כאשר מדובר בקשר זוגי ממושך ומשמעותי) כרוכה בתחושות כעס וזעם, חוסר אמון, עלבון ונטישה. מדובר בתחושות בלתי נשלטות שעשויות לשבש את שיקול הדעת של בני הזוג בעת הפרידה. הכעסים והיצר הבלתי נשלט מובילים לסכסוך משפטי קשה שעלויותיו גדולות – כספית ורגשית.
לכן כאשר כל הנושאים הכרוכים בפרידה מוסדרים מראש בהסכם ממון, יורדת רמת עצימות הסכסוך (המורכב ממילא) באופן משמעותי ובהתאם קטן הצורך בהתערבות חיצונית ובניהול תביעות.
הסכם ממון שנערך במיומנות, ובו הוראות ברורות כיצד תתבצע הפרידה (חלוקת הרכוש והסדרה טכנית של כל הנושאים הכרוכים בפרידה) יצמצמם משמעותית את המחלוקות שצפויות להתעורר במקרה של פרידה וגירושין. ככל שההסכם יהיה מדויק וברור, ללא פרצות או תנאים ערטילאיים שניתן לפרשם במספר דרכים, הליך הגירושין יסתיים באופן חלק ומהיר יותר, עם מינימום מכשולים ומחלוקות.
בנוסף, מעמדו המשפטי של הסכם ממון שאושר כהלכה על ידי גורם ממשלתי מוסמך (בית השפט או נוטריון) הינו מעמד של פסק דין וניתן לממשו באופן מיידי. מימוש מיידי זה צפוי להוביל לפרידה מהירה באופן משמעותי מהליך גירושין של בני זוג שלא ערכו מהסכם ממון. 

זכויות שמעבר להסכם ממון בהליך גירושין

מלבד חלוקת הרכוש ניתן ומומלץ לקבוע בהסכם ממון הוראות מוסכמות להתנהלות הכלכלית של בני הזוג במהלך החיים המשותפים והוראות מוסכמות היה ואחד מהם יחפוץ בפרידה (גירושין, הפרדת מגורים וחשבון בנק, חלוקת חפצים וכיוצ''ב).
בנוסף, רצוי לקבוע בהסכם מועד לתחילת הקשר (בד"כ במועד הנישואין) ולסיום הקשר. הליך גירושין עשוי להימשך חודשים ארוכים ואף יותר, וקיים קושי לקבוע בוודאות מהו המועד בו סיימו הצדדים את הקשר הכלכלי ביניהם. הצורך במועד סיום הקשר הכלכלי נובע מכך שבעת הגירושין מתבצעת חלוקה של זכויות פנסיוניות וכספים שנצברו במהלך החיים המשותפים ועד לסיומם. 
ככלל, ללא הסכם ממון בית המשפט הוא שייקבע את מועד סיום הקשר, לאחר בירור הראיות וקיום דיונים. לכן רצוי לקבוע בהסכם הממון את מועד תחילת הקשר הכלכלי ואת מועד סיומו.
בנוסף, ניתן לכלול בהסכם ממון הוראות בקשר לילדים משותפים במקרה של פרידה (מזונות, משמורת, הסדריי שהות וקביעת מקום מגורים לקטינים). יחד עם זאת, גם אם הסכם הממון קובע תנאים בקשר לילדים, לכל אחד מבני הזוג זכות לפנות לבית המשפט על מנת לשנותם, זאת בשונה מתנאי חלוקת רכוש (שלא ניתן לשנותם למעט מקרים חריגים).
הרציונל העומד מאחורי האפשרות לשנות תנאים שנקבעו בהסכם ממון בקשר לזמניי שהות ומזונות ילדים נובע מכך שבעת החתימה על הסכם הממון (שבד"כ נחתם לפני שהילדים נולדים) לא ניתן לצפות את מידת מעורבותו של כל הורה בגידול הילדים או את מצבו הכלכלי (כדי לכלכל את הילדים).
בנוסף, אין לכלול בהסכם ממון הוראות לחלוקת רכוש במקרה של פטירת מי מבני הזוג (הוראת צוואה) – הוראות אלו אינן תקפות אלה עם נכתבו במסמך צוואה, על פי חוק הירושה. חשוב לדעת שבמקרה של פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים יורש מחצית מהעיזבון של בן זוגו גם אם בני הזוג ערכו הסכם ממון להפרדת רכוש. לכן חשוב מאוד לערוך צוואה יחד עם עריכת הסכם ממון.  

האם ניתן לבטל הסכם ממון

מכיוון שהסכם ממון הוא חוזה משפטי, ניתן לבטלו על פי דיני החוזים. משמע, שעל מבקש הביטול להוכיח כי יש הצדקה לביטול ההסכם לפי אפשרויות הבאות:
 • ההסכם נערך תוך הטעיית אחד מבני הזוג או ניצול מצב רגשי. לדוגמה מקרים בהם הוסתרו עובדות על ידי מי מבני הזוג על מנת שבן הזוג השני יחתום על ההסכם, או כאשר אחד מבני הזוג היה במצב רגשי ירוד שנוצל על ידי בן הזוג השני לניהול משא ומתן לא הוגן.
 • פגם מהותי בהליך אישור ההסכם – כאשר הגורם המאשר את ההסכם כגון בית המשפט לענייני משפחה, הנוטריון או בית הדין הדתי, לא ווידאו ששני בני הזוג מבינים את תוכן ההסכם, משמעויותיו והשלכותיו.
 • אי עמידה בתנאיי ההסכם -  במידה ותנאים מהותיים בהסכם הופרו על ידי מי מבני הזוג, בית המשפט עשוי לבטלו. 

האם ניתן לשנות הסכם ממון

במהלך תקופת הזוגיות חלים לעתים שינויים ואילוצים שאינם בשליטה של בני הזוג. שינויים אלו עשויים לגרום לכך שהוראות הסכם הממון אינן תקפות ביחס למצב הכלכלי החדש. 
לדוגמא, בני זוג עורכים הסכם ממון לפיו דירה שהייתה שייכת לאחד מהם לפני הנישואין לא תאוזן במצב של פרידה. לימים מחליטים הצדדים לרכוש במשותף דירה חדשה כאשר הדירה של בן הזוג (בגינה נערך הסכם הממון) נמכרת לצורך מימון הדירה החדשה. במצב זה מומלץ לעדכן את השינוי בנכסים באמצעות הסכם חדש כך שבמקרה של פרידה יהיה ברור מה תהיה החלוקה בין בני הזוג בנכס החדש. 
בנוסף, לעתים בני זוג משנים את ההתנהלות הכלכלית שנקבעה בהסכם בהתנהלות חדשה שבעצם מפרה את הסכם הממון. במצב זה עלול בית המשפט לבטל את ההסכם. 
לדוגמא, בני זוג קובעים בהסכם ממון שדירה שאחד מהם רכש לפני הנישואין תישאר בכל מקרה בבעלותו והוא יישא לבדו בהוצאות החזר המשכנתא. אלא שבמרוצת השנים ומכורח הנסיבות יוצא בפועל ששניהם משלמים יחד את המשכנתא מהחשבון המשותף. במצב זה יטען בן הזוג השני בהליך פרידה כי היות והשתתף בתשלומי המשכנתא הוא בעלים של חלק מהדירה, למרות שהסכם הממון קובע אחרת.
משמע, אם בני הזוג אינם עומדים בתנאי ההסכם או משנים את ההסכם בהתנהגות, מומלץ לעדכן את ההסכם לפי התנאים החדשים המתאימים לאורח חייהם הנוכחי.
יחד עם זאת, יש אפשרות ומומלץ לערוך הסכם ממון יעיל וחכם, שיימנע את הצורך לשנות ולעדכן אותו מפעם לפעם במקרה של שינויים בהתנהגות הכלכלית או המצב הכלכלי של בני הזוג.

האם חייבים עורך דין עבור הסכם ממון?

הסכם ממון הוא אחד ההסכמים המשמעותיים ביותר, למשל יותר מחוזה לרכישת דירה. היקף הרכוש שההסכם עשוי לכלול והאופן בו הרכוש יחולק (או יישמר על ידי מי מבני הזוג במצב של הפרדת רכוש מלאה) מחייבים כי ההסכם ייעשה במקצועיות ויסודיות וזאת על ידי עורך דין בעל ניסיון בעריכת הסכמים וניהול תיקים בבתי משפט הקשורים להסכמי ממון.
על עורך הדין להביא מניסיונו פתרונות ותנאים הוגנים תוך שימת לב ליחסים הזוגיים בין בני הזוג ולהביא לכך ששניהם יהיו מרוצים מתוכן ההסכם ונינוחים עם תנאיו.
כמו כן, על עורך הדין לוודא כי ההסכם ערוך היטב ואינו נתון לפרשנויות או לביטול , זאת במטרה למנוע סכסוכים או מחלוקות עתידיות.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4