גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

מזונות ילדים מול מזונות אישה בשנת 2022

נושא המזונות הוא אחד הנושאים החשובים אותם יש להסדיר במהלך הגירושין. נכון ליולי 2022 תשלומי המזונות יכולים להינתן לילדים ולאישה בהתאם לאורח החיים אליו התרגלו. החיוב בתשלום מזונות הינו חיוב חודשי שנמשך במשך שנים ארוכות, ויש לו השפעה קריטית על התקציב החודשי, הן של מקבל המזונות והן של משלם המזונות. מאמר זה ידון במזונות ילדים ובמזונות אישה, ההבדלים ביניהם, כיצד הם מחושבים ועוד.

באופן כללי, תשלומי מזונות ילדים נועדו לסייע להורה שנושא במרבית האחריות לגידול הילדים או שפרנסתו פחותה מפרנסתו של ההורה השני, לשאת בהוצאות הילדים המשותפים. תשלומים אלו מורכבים מחיובים שונים לרבות תשלום בסיס, השתתפות בשכר דירה, בהוצאות חינוך ובהוצאות רפואיות. לגבי תשלומי מזונות אישה - אלו נועדו לסייע כלכלית לאישה התלויה כלכלית בבעלה. בעת הליך הגירושין ישאף משלם המזונות (במרבית המקרים מדובר באב) לשלם מזונות במידה הפחותה ביותר בעוד שמקבל המזונות (בד''כ האם) תשאף לקבל סכום גבוה במידה הרבה ביותר.  
מה ההבדל בין מזונות ילדים ומזונות אישה
ההבדלים העיקריים בין מזונות ילדים ולמזונות אישה נוגעים למטרת התשלום ולמשך לתקופת התשלום.
מטרת תשלום המזונות
בעוד שמטרת תשלום מזונות הילדים להשתתף בכל צרכיהם השוטפים, מטרת תשלום מזונות אישה (על ידי הבעל) לאפשר לאישה, שבמהלך הנישואין הייתה תלויה כלכלית בבעלה, להמשיך להתקיים ולשמר את רמת החיים לה היא הורגלה בחיי הנישואין.
יש לציין כי אין הכרח שבני הזוג יהיו נשואים בנישואים דתיים על מנת שאישה תהיה זכאית למזונות אישה (מזונות אישה במערכת יחסים שלא מוסדה בנישואים דתיים נקראים מזונות משקמים).
משך תשלום המזונות
מזונות ילדים משולמים למשך תקופה ארוכה, עד גיל 18 של כל ילד. לאחר מכן, בתקופת שירות החובה או השירות הלאומי המזונות יופחתו. 
מנגד, מזונות אישה משולמים כל עוד האישה נשואה לבעל, מרגע הפרידה ועד קבלת הגט והגירושין בפועל. מרגע זה הבעל פטור מתשלום מזונות אישה.

מה אומר החוק לגבי מזונות ילדים מתחת לגיל 18 בשנת 2022

החוק בישראל קובע שהורה ישלם את מזונות ילדיו (עד גיל 18) לפי הדין הדתי שלו (בין אם ההורים נישאו בנישואים דתיים ובין אם לא).
על פי הדין היהודי, אב לילדים מחויב במזונותיהם לפי גילם, צרכיהם ולעתים גם לפי יכולתה הכלכלית של האם.
בהקשר זה תשלומי מזונות ילדים נחלקים לפי מספר קבוצות גיל:
  • ילדים עד גיל 6 – על האב לדאוג לתשלום מלוא צרכיהם של הילדים, ללא התחשבות במצב הכלכלי שלו או של אם הילדים. מזונות אלו נקראים מזונות מדין תורה ובד''כ הם משולמים במלואם גם בהסדר של משמורת משותפת. לעתים, כאשר ההורים חולקים את זמניי השהות שווה בשווה ויש להם יכולת כלכלית זהה, עשוי בית המשפט להפחית את המזונות גם מתחת לגיל 6.
  • ילדים בין הגילאים 6-18 – בקבוצת גיל זו שני ההורים מחויבים לדאוג לצרכי הילדים כאשר יחס החלוקה ייקבע לפי פערי השכר והרכוש של ההורים ולפי יחס חלוקת זמניי השהות של כל אחד מההורים עם הילדים. מזונות אלו נקראים מזונות מדין צדקה.
  • ילדים בין הגילאים 18-21 – בגילאים אלו נוהג בית המשפט להפחית את סכום המזונות לשליש הסכום המקורי, עד סיום השירות הצבאי או הלאומי.

ממה מורכבים מזונות ילדים

מבנה תשלומי המזונות נחלק למספר קבוצות תשלום:
מזונות בסיס – סכום מזונות הבסיס הינו סכום קבוע שמטרתו לספק את הצרכים היומיומיים הבסיסיים ביותר של הילד. מדובר בתשלום שמטרתו לכסות הוצאות כגון מזון, היגיינה, ביגוד, תחבורה וכד'. 
סכום מזונות הבסיס הממוצע נע בין 1,200 ₪ ועד 1,800 בממוצע, והוא תלוי בצרכים של הילדים, בתנאיי המחייה להם הורגלו, ביכול הכלכלית של שני ההורים ובחלוקת זמניי השהות. 
סכום המזונות יחולק בין ההורים לפי קבוצת הגיל הילדים, ולפי יחס חלוקת זמניי השהות ופערי ההכנסה (מכל מקור) של ההורים
מדור – תשלום מדור הינו תשלום לצורך השתתפות בשכר דירה (או בתשלומי משכנתא). סכום המדור נע בין 30% ל-50% מגובה שכר הדירה (או המשכנתא) והוא משתנה לפי מספר הילדים המשותפים. על סכום המדור להיות מוגבל בתקרת סכום ויש להפחיתו במחצית כאשר ההורה שמקבל את תשלום המדור עובר לגור עם בן זוג חדש.
כאשר גיל הילדים המשותפים מתחת לגיל 6 בית המשפט צפוי לפסוק מדור, גם במצב של משמורת משותפת. 
לאחר גיל 6 ישולם המדור:
  • כאשר הילדים במשמורת מלאה של אחד ההורים או כאשר יש פערי הכנסה משמעותיים בין ההורים, בית המשפט לא צפוי להפחית או לבטל את תשלום המדור.
  • כאשר הילדים במשמורת משותפת ואין פערי הכנסה משמעותיים בין ההורים בית המשפט צפוי להפחית ואף לבטל את המדור
אחזקת מדור – תשלום בגין אחזקת מדור הנו תשלום בגין השתתפות בהוצאות חלקו של הילד בתשלומי חשבונות הבית (חשמל, מים, ארנונה, תקשורת, וועד בית). הוצאות אחזקת מדור הם חלק מתשלומי מזונות הבסיס אך במקרים מסוימים בית המשפט עשוי לקבוע הוצאות אחזקת מדור בנפרד. 
השתתפות בהוצאות נוספות (מחציות) – מלבד הוצאות הבסיס על בית המשפט לקבוע רשימה של הוצאות לא קבועות אותן ההורים יחלקו. בדרך כלל בית המשפט יפסוק שההורים יחלקו את ההוצאות הנוספות שווה בשווה אך לעתים בית המשפט ייקבע יחס חלוקה לא שוויוני, לפי הפערים הכלכליים של הצדדים. 
רשימת ההוצאות תכלול: קייטנות, חוגים, שיעורי עזר, תשלומים נלווים ללימודים, הוצאות רפואיות ולעתים הוצאות בגין נסיעה לפולין. כאשר עורכים הסכם גירושין ניתן להוסיף לרשימה זו הוצאות נוספות כגון: רכישת מכשיר סלולארי, תשלומי בר/בת מצווה, שיעורי נהיגה, השכלה גבוהה וכיוצ''ב.

כיצד יחושב תשלום מזונות אישה

מטרת תשלומי מזונות אישה לסייע לאישה התלויה כלכלית בבעלה להמשיך ולקיים את עצמה, למרות הפרידה. תשלומי המזונות חיוניים ביותר שכן במקרים רבים ברגע פרוץ הסכסוך הבעל מפסיק לתמוך כלכלית באישה ומותיר אותה ללא יכולת לכלכל את עצמה. 
תשלום מזונות אישה נועד על מנת לממן את הוצאותיה האישיות בלבד, ללא קשר למזונות הילדים.
מזונות אישה ישולמו מרגע הפרידה בפועל (תחילת סכסוך הגירושין) ועד למתן הגט. יחד עם זאת אין הכרח שבני הזוג יהיו נשואים בנישואים דתיים על מנת שאישה תהיה זכאית למזונות.
במידה שבמהלך הפרידה האישה משתכרת היטב (או שבבעלותה רכוש מניב), והיא יכולה לכלכל את עצמה צפוי בית המשפט (או בית הדין הרבני) לא לחייב את הבעל במזונותיה. לעומת זאת, אם אישה אינה עובדת, לא ניתן לכפות עליה לצאת למעגל העבודה והבעל יצטרך לכלכל אותה עד קבלת הגט.
חישוב מזונות אישה מבוסס בעיקר על סך הוצאותיה הכספיות החודשיות במהלך תקופת הנישואין ועל צרכיה.
כאשר אישה תובעת מזונות אישה, עליה להמציא מסמכים אשר תומכים בבקשתה, כגון תלושי שכר (שלה ושל בעלה), בעלות על נכסים וחוזי השכרה, הוצאות חודשיות, חופשות, ביגוד, מזון וכדומה. 

תשלום מזונות לגבר – אפשרי?

נכון ליולי 2022 אין בחוק התייחסות לתשלום מזונות לגבר מאשתו, במקרה של גירושין. ישנם מקרים נדירים יחסית, בהם גבר יהיה זכאי למזונות, זאת כאשר קיים פער כלכלי משמעותי בין בני הזוג וכאשר הוא היה תלוי כלכלית בבת זוגתו. 

פטור מתשלום מזונות ילדים

ניתן להגיש תביעה לקבלת פטור מתשלום מזונות ילדים בשני מקרים עיקריים:
  • ילדים מורדים - כאשר הילדים מתנכרים להורה המשלם מזונות, אינם מוכנים לפגוש אותו או לקיים אתו כל קשר. חשוב לציין שרק במקרים קיצוניים יבטל בית המשפט מזונות ילדים מסיבה של ניתוק, ולכן על הניתוק של הילד מההורה להיות ממושך ועקבי. 
  • משמורת משותפת ויכולת לכלכלית זהה – כאשר ההורים חולקים את זמניי השהות עם הילדים שווה בשווה ובנוסף הכנסתם (מכל מקור) זהה עשוי בית המשפט לפסוק שכל הורה ישלם את ההוצאות שלו על הילדים כאשר הם שוהים עמו, כך שלא ישולמו מזונות בין ההורים. יחד עם זאת, גם כיום קיימת נטייה של בית המשפט לפסוק במצב של משמורת משותפת ויכולת כלכלית זהה שהאב ישלם מזונות הילדים לאם, אם כי תשלום זה צפוי להיות סמלי. 

פטור מתשלום מזונות אישה

פטור מתשלום מזונות אישה יינתן כאשר:
  • בגידה - הוכח כי האישה בגדה בבעלה.
  • כלכלה - האישה עובדת ומרוויחה מספיק כסף על מנת לכלכל את עצמה באותה רמת חיים לה היא רגילה.

המלצה מקצועית: אל תפעלו במהירות ובסערת רגשות. 
גובה תשלום המזונות שייפסק ישפיע עליכם, למשך זמן רב. אתם מוזמנים לייעוץ אישי מפורט על מנת להבין את חובותיכם וזכויותיכם, כולל ליווי בתהליך עצמו על מנת להגיע להסכם הטוב ביותר עבורכם. 
צרו קשר ונתאם פגישה בהקדם.

 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4