גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

הסכם גירושין

הליך הגירושין הוא תמיד הליך מורכב עבור בני הזוג ועבור הילדים המשותפים. ניתן לדמות את התא המשפחתי לשותפות עסקית שצברה נכסים (ילדים ורכוש), בה לכל בן זוג תפקידים שונים. הסכם גירושין הוא למעשה הסכם פירוק השותפות. במאמר זה ריכזנו עבורם את כל המידע הקשור להסכם גירושין ויתרונותיו.

מעבר לסיום הקשר האישי בין בני הזוג, במסגרת הסכם הגירושין יש להסדיר את פירוק השותפות ואת חלוקת הנכסים של התא המשפחתי. יש לחלק את הרכוש המשותף (ואת החובות המשותפים), יש לחלק בין הצדדים את זמניי השהות עם הילדים, לקבוע תשלומי מזונות והשתתפות בהוצאות של הילדים ולהסדיר את ביצוע טקס הגט.
מדובר בתהליך שבמידה והוא יוסדר במסגרת סכסוך משפטי בבתי המשפט, שכולל תביעות ודיונים, הוא צפוי להימשך זמן רב, שנע בממוצע בין כשנה ועד כשנתיים וחצי. לתהליך זה אלטרנטיבה מהירה יותר, כלכלית יותר וקלה יותר מבחינה רגשית. באפשרותם של בני זוג המעוניינים להיפרד לערוך הסכם גירושין שמסדיר במרוכז את כל הנושאים האמורים הכרוכים בפרידה. 

יתרונותיו של הסכם גירושין

הליך הגירושין בבתי המשפט ובתי הדין הרבניים הינו הליך אינטנסיבי בעל קושי רגשי שעשוי להיערך זמן רב. לעומתו, הליך גירושין באמצעות הסכם גירושין הינו הליך, יעיל, חסכוני ומהיר יותר, כמפורט:
משך זמן – משך הזמן לעריכת הסכם גירושין ועד למתן גט בבית הדין הרבני נע בממוצע מספר שבועות ועד מספר מועט של חודשים (לעומת הליכי גירושין שנמשכים זמן רב יותר באופן משמעותי). 
רמת סכסוך נמוכה - משך הזמן המועט הדרוש להתגרש באמצעות הסכם גירושין והרצון של שני בני הזוג להגיע להסכמות גורמים לכך שרמת הסכסוך נותרת נמוכה באופן משמעותי לעומת רמת הסכסוך בהליכי הגירושין בערכאות השיפוטיות. בנוסף, המחלוקות הממושכות סביב משמורת הילדים, הכספים ותשלומי המזונות עשויות לגרום לבני הזוג להשמיץ ולהשחיר אחד את שמו של השני בפני הילדים המשותפים, ובכך להסב לילדים נזק רגשי בלתי הפיך.  
זכות הבחירה – כאשר בני זוג עורכים הסכם גירושין הם שומרים לעצמם את הזכות להחליט עבור עצמם ועבור ילדיהם כיצד יחולקו הכספים וזמניי השהות. לעומת זאת, בגירושין בבתי המשפט (ובתי הדין הרבניים) זכות הבחירה עוברת מידיהם לגורמים אחרים שיחליטו עבורם בעניינים המהותיים ביותר עבורם – רכושם האישי, כספם וילדיהם. כך, גורמי הרווחה יהיו מעורבים בחיי המשפחה וימליצו לבית המשפט כראות עיניהם (לעתים מבלי להתחשב ברצון של ההורים) כיצד יש לחלק את זמניי השהות. בנוסף, בית המשפט יכריע עבור בני הזוג בענייני כספים, רכוש ומזונות, לפי ראות עיניו.
עלות כספית – כאמור הליך גירושין באמצעות הסכם גירושין הינו הליך מהיר יותר שמצריך מספר מועט יותר של שעות עבודה (לעומת הליך גירושין הכולל תביעות ודיונים בבתי המשפט). משכך עלות הליך גירושין בהסכם תהיה נמוכה יותר.
התאמה אישית וירידה לפרטים – כאשר עורכים הסכם גירושין, ניתן להתאים את תנאיו לצרכים הספציפיים של בני הזוג, בצורה חכמה ויעילה יותר לעומת התנאים הנפסקים בפסק הדין של בתי המשפט ובתי הדין הרבניים. פסקי דין אלו הם תבניתיים והם לא בהכרח מקיפים במידה מספקת את כל העניינים הכרוכים בפירוק התא המשפחתי. כך, בעוד שפסק דין לחלוקת רכוש קובע שבן זוג אחד ישלם לבן הזוג השני סכום כסף מסוים או שרכוש משותף שבבעלותם (למשל דירת מגורים) יימכר בשוק החופשי, בהסכם גירושין ניתן לקבוע מנגנונים חכמים ויעילים יותר לחלוקת הרכוש. להלן מספר דוגמאות:
 • רשימה רחבה של הוצאות מיוחדת (מחציות) – פסקי דין למזונות מסדירים את חלוקת ההוצאות הבסיסיות בלבד של הילדים ואינם מסדירים את כל יתר ההוצאות הגדולות האחרות כגון: רכישת מכשיר נייד, בר מצווה, שיעורי נהיגה וכיוצ''ב. לעתים, לאחד מההורים אין יכולת לשאת במלוא ההוצאות בעוד שההורה השני לא מעוניין להשתתף בהן (מסיבותיו שלו). בשונה מפסקי דין של בתי המשפט ניתן לקבוע בהסכמי גירושין רשימה ארוכה ומפורטת של הוצאות אותם ההורים יחלקו. מדובר ביתרון עצום לעומת פסקי דין.
 • השהיית מכירת דירת המגורים – בהסכם גירושין ניתן לקבוע שמכירת דירת המגורים המשותפת תידחה במספר שנים עד שהילדים יבגרו, כאשר במשך זמן זה אחד מבני הזוג ימשיך לגור בה. דוגמא נוספת, כאשר לבני הזוג מספר נכסים ניתן לחלק את הבעלות בהם כך שכל אחד מהם יקבל נכסים אחרים, ובכך להימנע מתשלומי מס מיותרים במכירת נכסים לצדדים שלישיים.
 • הסדריי נסיעה לחו''ל – ניתן להסדיר נסיעות של כל אחד מהילדים לחופשה בחו''ל (מספר מקסימאלי של ימי הנסיעה, תנאים לשמירת קשר, מועדי הנסיעה בחופשים וחגים).
 • סטייה מזמני שהות לטובת אירועים מיוחדים – בהסכם גירושי ניתן לסטות בהודעה מראש מזמניי השהות כדי לקחת את הילדים לאירועים מיוחדים, כגון חתונות, אירועים משפחתיים וכיוצ''ב.
 • מעבר מגורים –  ניתן לקבוע שמעבר מגורים של הורה אחד לעיר אחרת דרוש הסכמה של ההורה השני או להגביל את מרחק מעבר המגורים.
 • הרחבת זמניי שהות לפי גיל הילדים – כאשר הסכם הגירושין נערך בזמן שהילדים צעירים מאוד, ניתן לקבוע הסדר לפיו ככל שיגדלו יורחבו זמניי השהות (בד''כ לאב). למשל, ניתן לקבוע שכאשר הילדים יגיעו לגיל מסוים הם יתחילו ללון בבית האב, ישהו אתו במהלך כל הסופ''ש עד יום א' וכיוצ''ב. כמובן שניתן להסדיר את הפחתת המזונות בהתאם להרחבת זמניי השהות.
 • הפחתת תשלומי השתתפות בשכר דירה – ניתן לכלול סעיף לפיו במידה שההורה שמקבל מההורה השני מדור (השתתפות בשכר דירה) עובר לגור עם בן זוג, יופחת או יבוטל סכום ההשתתפות. 
 • הוצאות שמרטפות – ניתן לקבוע בהסכם הגירושין הסדר תשלומי שמרטפות כאשר לא מתאפשר לאחד ההורים לקיים את זמניי שהות הוא ישלם עבור ההורה השני תשלום לשמרטף או תשלום ישיר להורה השני על כך שנשאר עם הילדים במקום ההורה הראשון.
*חשוב לציין שקיימות אפשרויות רבות נוספות אותן יש להתאים לכל מקרה והמקרה.

זמניי שהות בהסכם גירושין

בהסכמי גירושין נהוג לחלק את זמניי השהות של בני הזוג עם הילדים באופן הבא:
 • משמורת מלאה של הורה אחד – משמורת מלאה מבטאת מצב בו הילדים שוהים את מרבית זמנם עם ההורה המשמורן ונפגשים במידה מצומצמת עם ההורה השני. במצב זה ניתן לקבוע שבמהלך אמצע השבוע הילדים ישהו עם ההורה השני בין מפגש אחד לשניים, ללא לינה או עם לינה אחת. בנוסף, ניתן לקבוע שבמהלך הסופ"ש הילדים ילונו בביתו של ההורה השני בליל שישי בלבד. כמו כן, ניתן לקבוע שההורה השני יאסוף את הילדים ישירות ממסגרות החינוך או בשעה 16:00, מבית ההורה המשמורן.
 • משמורת משותפת של שני ההורים - משמורת משותפת מבטאת מצב בו שני ההורים חולקים כשווה בשווה את האחריות ההורית ואת זמניי השהות עם הילדים. במצב זה ניתן לקבוע שבמהלך אמצע השבוע הילדים ישהו עם כל אחד מההורים כולל לינה, כאשר בימי חמישי תתבצע רוטציה בין ההורים. בנוסף, נהוג לקבוע במשמורת משותפת שהילדים ישהו עם כל אחד מההורים במהלך הסופ''ש, מיום שישי ועד יום א'. כמו כן, נהוג לקבוע שכל אחד מההורים יאסוף את הילדים ישירות ממסגרות החינוך וישיב אותם למחרת למסגרות החינוך.

מזונות ילדים בהסכם גירושין

בהסכמי גירושין נהוג לקבוע את המזונות ביחס לחלוקת זמניי השהות של הילדים עם כל אחד מההורים וביחס ליכולתו הכלכלית של כל אחד מההורים.
ככלל נהוג לקבוע את גובה המזונות בדומה לסכומים שנפסקים בבתי המשפט, אך ניתן להסכים על סכומים אחרים שמותאמים לצרכיי הילדים, למצב המשפחתי ולהכנסה של שני בני הזוג.
בהסכם גירושין נהוג לחלק את מזונות הילדים לפי מספר קטגוריות:
 • מזונות בסיס - סכום קבוע שנועד לספק את צרכיו הבסיסיים של הילד (מזון, מוצרי היגיינה, ביגוד, סלולארי, תחבורה וכד'). בנוסף, ניתן להוסיף לסכום זה את חלקו של הילד בהוצאות תחזוקת הבית (חשמל, מים ,ארנונה, תקשורת, וועד בית וכיוצ''ב). סכום מזונות הבסיס יכול לנוע בין מאות שקלים לאלפי שקלים והוא תלוי בצרכים של הילדים, בתנאיי המחייה להם הורגלו, ביכולת הכלכלית של שני ההורים ובחלוקת זמניי השהות. 
 • מדור – כיום נהוג לקבוע השתתפות בשכר דירה (מדור) כאשר ההורים לא חולקים את המשמורת של הילדים, כאשר הילדים מתחת לגיל 6 או כאשר יש פערים כלכליים בין בני הזוג. סכום ההשתתפות במדור נע בין 30% ל-50% משכר הדירה (או המשכנתא) והוא תלוי במספר הילדים המשותפים, בחלוקת זמניי השהות וביכולת הכלכלית של כל אחד מההורים.
 • השתתפות בהוצאות נוספות (מחציות) –ניתן לקבוע בהסכמי גירושין רשימה ארוכה ומפורטת של הוצאות אותן ההורים יחלקו. להלן רשימת הוצאות מורחבת שניתן להוסיף להסכם גירושין: טלפון סלולארי, בר מצווה, מספר מורחב של חוגים וקייטנות, מספר מורחב של שיעורי עזר, שיעורי נהיגה, השכלה גבוהה, מוסדות חינוך פרטיים, נסיעה לפולין, רכישת ציוד מיוחד לחוגים וכיוצ''ב.

מזונות אישה

נשים שנשארות לגדל את הילדים בבית ולא יוצאות לעבוד לפרנסת המשפחה, וכתוצאה מכך הן תלויות כלכלית בבן זוגן זכאיות לתשלום מזונות חודשי מבן זוגם למשך תקופה אותה יש להגדיר מראש. אין הכרח שבני הזוג יהיו נשואים בנישואים דתיים על מנת שאישה תהיה זכאית למזונות.

חלוקת רכוש בהסכם גירושין

כאשר בני זוג נפרדים הם יחלקו את הרכוש לפי הוראות חוק יחסי ממון.
במידה ובני זוג ערכו הסכם ממון, יחולק הרכוש לפי הוראותיו ואין צורך להגיע להסכמות חדשות (בנוגע לחלוקת הרכוש). למעשה, הוראות הסכם ממון זהות להוראות חלוקת הרכוש בהסכם גירושין. לכן, הליך עריכת הסכם גירושין בין בני זוג שערכו קודם לכן הסכם ממון צפוי להיות פשוט ומהיר יותר לעומת הליך עריכת הסכם גירושין בין בני זוג שלא ערכו הסכם ממון. 
כיום, נהוג להסדיר בהסכם הממון אספקטים נוספים שקשורים לפרידה, המייעלים את הליך הפרידה והמונעים חיכוכים מיותרים בתקופת הפרידה כגון: הפרדת מגורים, הפרדת חשבונות בנק, שימוש ברכוש משותף במהלך הפרידה וכדומה. בנוסף, לעתים בני זוג קובעים בהסכם הממון הוראות לחלוקת זמניי שהות ומזונות אך הדבר אינו מומלץ. 
במידה והצדדים לא ערכו קודם לכן הסכם ממון – הרכוש של הצדדים (רכוש אישי ומשותף) יחולק שווה בשווה. החלוקה תתבצע על ידי איזון שווי הרכוש ולא על ידי חלוקת הבעלות ברכוש. אם קיימים חובות לאחד מבני הזוג, הם יחולקו באופן שווה ביניהם. בנוסף, ככלל רכוש שהיה בבעלות מי מבני הזוג לפני החיים המשותפים יישאר בבעלותו. 

גירושין וכתובה

סידור הגט בהסכם גירושין הוא בד''כ נטול מחלוקות כיוון ששני בני הזוג מעוניינים להתגרש כך שיש להסדירו במובן הטכני בלבד. חשוב לדעת שלא ניתן לקיים את טקס הגט כאשר בני הזוג עדיין חיים תחת קורת גג אחת ויש לתכנן את הסכם הגירושין בהתאם.
לעניין הכתובה, במידה והגירושין נגרמו כתוצאה מרצונו החד צדדי של הבעל בלבד (או כתוצאה מבגידה), האישה תהיה זכאית לקבל את סכום הכתובה כפיצוי. לעתים, ניתן לכלול בהסכם גירושין פיצוי כספי בגין הכתובה.

זכויות האישה בהסכם גירושין

לנשים זכויות בסיסיות בהליכי גירושין שחשוב שיהיו מודעות להן. למשל, במצבים מסוימים האישה זכאית למזונות או לפיצוי בגין הכתובה.
יחד עם זאת, כיום זכויות הנשים בתהליכי גירושין שונות מבעבר, בעיקר בהשפעת חוקי השוויון שהולכים ותופסים מקום רחב יותר בחברה הישראלית. אם פעם לדוגמה היה נהוג שלאפשר לאישה משמורת מלאה על הילדים, כיום קיימת נטייה לאפשר לשני ההורים מעורבות מלאה בחיי ילדיהם באמצעות משמורת משותפת.
בנוסף, נהוג כיום לפסוק מזונות ילדים נמוכים יותר מבעבר, כיוון שלאורך השנים יכולת השכר של הנשים והגברים מתאזנת ומאחר שכאמור כיום גברים מעורבים יותר בגידול הילדים.  
לכן, כאשר מנהלים משא ומתן במסגרת עריכת הסכם גירושין חשוב מאוד להיות מודעים לזכויות של הנשים ולנוהג בבתי המשפט.

זכויות הגבר בהסכם גירושין

זכויות הגברים בתהליכי גירושין גם הם עברו שינויים במהלך השנים ונוגעים בעיקר לחלוקת זמניי השהות עם הילדים ומזונותיהם. בעבר הייתה נטייה ברורה שהילדים ימשיכו לשהות עם האם בעוד שהאב יעבוד לפרנסת הילדים. בנוסף, בעבר נהגו בתי המשפט לפסוק על פי חזקת הגיל הרך שקובעת שעד גיל 6 הילדים יהיו באופן אוטומטי במשמורת האם וישהו בעיקר איתה. 
כיום חזקת הגיל הרך נזנחה על ידי בתי המשפט, וקיימת נטייה לקבוע משמורת משותפת בה שני ההורים חולקים שווה בשווה את הזמן עם ילדיהם וממלאים במשותף את צרכיהם. כתוצאה מכך פעמים רבות מזונות הילדים, אותם ברוב המכריע של המקרים משלם האב, יופחתו משמעותית. 
הגם שכיום הפערים בין גברים לנשים מאוזנים מבעבר, בחלק משמעותי של המשפחות האם נושאת במידה רבה יותר של אחריות בגידול הילדים, בעוד שהאב נושא במידה רבה של האחריות הכלכלית על המשפחה, במיוחד כאשר מדובר בילדים קטנים.
בשלבים הראשונים של הפרידה האבות טרם מפנימים שבאפשרותם ליצור תא משפחתי חדש בו הם יהיו מעורבים יותר מבעבר בחיי הילדים וכתוצאה מכך הם עשויים לוותר על זכותם למשמורת משותפת (ולשלם מזונות גבוהים יותר).
לכן, כאשר מנהלים משא ומתן במסגרת עריכת הסכם גירושין חשוב מאוד להיות מודעים לזכויות של הגברים ולנוהג בבתי המשפט.

מי רשאי לכתוב הסכם גירושין

את הסכם הגירושין מומלץ לערוך על ידי עורך דין לענייני משפחה. כיוון שהסכם זה נוגע באספקטים רגישים המשפיעים על חייהם של בני הזוג וילדיהם, ומעורבים בו לעיתים כעסים ורגשות עזים, עריכתו בידי עורך דין מומחה היא הכרחית. עורך הדין לענייני משפחה יביא מניסיונו הרב פתרונות שונים למחלוקות בין בני הזוג על מנת שהתהליך לא יסלים לסכסוך בבית משפט. כאשר בין בני הזוג יחסים טובים, מומלץ לעבור את התהליך במשותף אצל עורך דין אחד.

תוקפו של הסכם גירושין

בסיום עריכת הסכם הגירושין, יש לתקף אותו באמצעות אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.
בני הזוג יגישו בקשה לאישור ההסכם, ולאחריה יוזמנו לדיון בדלתיים סגורות. השופט או הרב יוודאו כי בני הזוג חתמו מרצונם על ההסכם ושהם מבינים את הכתוב בו, וכן הם יבחנו את הסעיפים הנוגעים לילדים על מנת לוודא שהם נכתבו לטובתם. אם בני הזוג לא נתבקשו לבצע שינויים בהסכם, הוא יאושר.
במקרים נדירים בהם ההסכם לא אושר כהלכה או שהוכח שמי מבני הזוג חתם עליו בניגוד לרצונו החופשי, ניתן לבטלו.

אי עמידה בהסכם הגירושין – מה ניתן לעשות?

הסכם הגירושין מאושר על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני בתוקף של פסק דין. כאשר אחד מבני הזוג מפר את הוראות ההסכם באופן קבוע באפשרות בן הזוג השני להגיש תביעה לאכיפת ההסכם. 
כך, ניתן לתבוע הורה שלא עומד בזמניי השהות עם הילדים להגדלת תשלומי המזונות או לחיובו על כך בקנסות. 
יצוין כי כאשר הורה אינו עומד בתשלום מזונות ילדים ניתן לפתוח נגדו תיק ביחידת ההוצאה לפועל כדי לגבות את כספים המזונות. בתי משפט או בתי הדין הרבניים אינם דנים באי תשלום מזונות. 

אם אתם זקוקים לליווי בעריכת הסכם גירושין, מעוניינים לא לוותר על המגיע לכם וכל זאת ברוח טובה עד כמה שניתן – אשמח לפגוש אתכם. צרו קשר.

 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4