גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

הסכם גירושין חלוקת רכוש

כאשר בני זוג מתגרשים עליהם להסדיר את חלוקת הרכוש, את תשלומי מזונות הילדים, את זמניי השהות עם הילדים את טקס הגט ועוד. הדרך המהירה והיעילה ביותר לעשות זאת הינה באמצעות הסכם גירושין. אלא שהגעה להסכמות בענייני הרכוש איננה פשוטה ומלווה במחלוקות רבות אותן יש לפטור במשא ומתן. במאמר זה ריכזנו עבורכם מידע חשוב הקשור לחלוקת הרכוש במסגרת הסכם הגירושין.

חלוקת רכוש - הכללים הבסיסיים
בשלב ההכנה למשא ומתן חשוב לבחון את הזכויות הממוניות של כל אחד מבני הזוג על פי חוק ולהעריך כיצד בית המשפט עשוי לחלק את הרכוש. 
נכון ליוני 2022 חוק יחסי ממון הוא שמסדיר את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג שמתגרשים. חוק זה מתווה מספר כללים שמנחים את בית המשפט כאשר הוא מחלק את הרכוש: 
 • רכוש שהיה בבעלות כל אחד בני הזוג לפני הנישואין יישאר בבעלותו.
 • ירושות או מתנות שכל אחד מבני הזוג קיבל לפני וגם במהלך הנישואים יישאר בבעלותו.
 • קצבאות נכות וכספיי פיצויים (בגין נזקי גוף) שניתנו לכל אחד מבני הזוג יישארו בבעלותו.
 • כל רכוש אחר שכל אחד מבני הזוג צבר במהלך תקופת הנישואין יחולק בין הצדדים שווה בשווה (החלוקה תתבצע על ידי איזון שווי הרכוש ולא על ידי חלוקת הבעלות ברכוש). 
 • חובות שכל אחד מבני הזוג צבר במהלך החיים המשותפים יושתו על שני בני הזוג בחלקים שווים.
כללים אלו הנם הכללים המנחים. לעתים, במקרים מורכבים יותר, בית המשפט עשוי לסטות מכללים אלו ולהפעיל שיקול דעת בחלוקת הרכוש. 
יש לציין שכללים אלו חלים גם על בני זוג שלא נישאו והנם ידועים בציבור (בשינויים קלים).
במידה ובני הזוג ערכו הסכם ממון, הוראותיו ייקבעו עבור בית המשפט כיצד יש יחלק את הרכוש בין בני הזוג.

איזה רכוש נכלל בהסדרי החלוקה

רכוש הינו כספים, מניות וניירות ערך, רכבים, נדל''ן, תכולת דירת מגורים ומיטלטלין וזכויות סוציאליות (פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, ביטוחים, קרנות השתלמות וכיוצ''ב). 
בנוסף, בית משפט עשוי לקבוע שלמוניטין עסקי של אחד מבני הזוג יש שווי כספי.
כל אלו נחלקים לרכוש שנצבר לפני מועד הנישואין ולרכוש שנצבר במהלך הנישואין.

רכוש שנצבר במהלך הנישואין

רכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך הנישואין ייחשב לרכוש משותף אותו יש לאזן ביניהם במצב של פרידה. 
כלל זה חל גם על רכוש שנרשם על שמו של אחד מבני הזוג בלבד (במהלך החיים המשותפים). לדוגמא, דירת מגורים שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג או חשבון בנק אישי של אחד מבני הזוג – כל אלו נחשבים לרכוש משותף אותו יש לאזן בין בני הזוג בפרידה.
במקרים מסוימים, כאשר אחד מבני הזוג הוא המפרנס העיקרי של המשפחה בעוד שבן הזוג השני דואג לניהול הבית וגידול הילדים (כך שפרנסתו פחותה או שאינו מתפרנס כלל) עשוי בית המשפט לפסוק כי בן הזוג שאין לו יכולת פרנסה יקבל חלק גדול יותר ברכוש. איזון לא שוויוני זה מגלם את פער ההכנסות בין בני הזוג ואת העובדה שלאחר הפרידה ימשיך בן הזוג המפרנס להתפרנס במידה רבה יותר מבן הזוג שמאמצו בתוך התא המשפחתי לא היה בפרנסה כי אם בגידול הילדים.
כאמור, רכוש שאחד מבני הזוג ירש או קיבל במתנה במהלך הנישואין לא נחשב לרכוש משותף, אלא אם בן הזוג שקיבל את הרכוש מחליט לשתף אותו עם בן זוגו. לדוגמא, כאשר בן הזוג מפקיד כספיי ירושה בחשבון בנק משותף, מכסה באמצעותה יתרת משכנתא של דירה משותפת ובמקרים מסוימים כאשר הוא רוכש דירת מגורים.  
בנוסף, כספיי פיצויים וקצבאות שאחד מבני הזוג קיבל במהלך החיים המשותפים אינו רכוש משותף ולא יאוזן. 
ישנם מקרים יוצאי דופן בהם בית המשפט עשוי לקבוע שרכוש שניתן בירושה או במתנה במהלך החיים המשותפים ייחשב לרכוש משותף. מצב זה נוגע בעיקר לדירת מגורים שניתנה בירושה (או מתנה), ושבני הזוג חיו בה במשך שנים רבות או השקיעו בה כספים משותפים או שניתן להוכיח שהייתה כוונה לשתף את הדירה (כוונת שיתוף).
במידה ולאחד מבני הזוג מוניטין עסקי בית המשפט עשוי לכמת את המוניטין בסכום כסף שיאוזן בין הצדדים במקרה של פרידה.

רכוש שנצבר לפני הנישואין

רכוש שהיה בבעלות של אחד מבני הזוג לפני מועד הנישואין יישאר בבעלותו ולא יאוזן בעת הגירושין.
למשל, דירת מגורים, מניות, עסק וכספים שהיו מופקדים בחשבון בנק של אחד מבני הזוג לפני מועד הנישואין, יישארו בבעלותו. כנ''ל לגביי כספי פנסיה וקרנות השתלמות שנצברו לפני מועד הנישואין.
ישנם מקרים יוצאי דופן בהם בית משפט עשוי לפסוק שרכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני מועד הנישואין יהפוך לרכוש משותף. למשל, שיתוף בדירה שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין (ורשומה על שמו) אך שימשה את בני הזוג למגורים במשך תקופה ארוכה. כנ''ל כאשר שני בני הזוג השקיעו בה כספים או כאשר ניתן להוכיח שהייתה כוונת שיתוף. 
מקרה נוסף הינו כאשר אחד מבני הזוג פתח חברה לפני מועד הנישואין ומחזיק במניות החברה. על פניו מדובר ברכוש שנצבר לפני הנישואין ולכן הוא לא נחשב רכוש משותף. יחד עם זאת, אם שווי החברה עלה במהלך החיים המשותפים, בית המשפט עשוי לפסוק שמשום כך יש לאזן את שוויה בין בני הזוג (למרות שהחברה הייתה שייכת רק לאחד מבני הזוג לפני הנישואין).

הסכם ממון וחלוקת רכוש בשנת 2022

חלוקת רכוש של בני זוג שערכו הסכם ממון מקצועי ותקף, בין אם לפני הנישואין או במהלכם, תתבצע בהתאם להוראותיו. ככל שהסכם הממון נערך באופן הדוק וברור, כך יפחתו הסיכויים לבטל אותו. ישנם הסכמי ממון המגדירים באופן ערטילאי את החלוקה או התנאים, ובכך עשויים לפתוח פתח למחלוקות וסכסוכים בגין הכתוב בו.
כמו כן, אם במהלך הנישואים בני הזוג לא קיימו את תנאי ההסכם, בין אם בכוונה ובין אם שמהלך החיים הוביל אותם לכך, הדבר עשוי להביא לביטול הסכם הממון בעת הגירושין (ביטול בהתנהגות).

יתרונות בעריכת הסכם לעומת תביעות רכוש בבית משפט

הליך גירושין שמתנהל בבית משפט כולל תביעות ודיונים, וצפוי להימשך זמן רב. משך זמן זה נע בממוצע בין כשנה ועד כשנתיים. 
לעומתו, הליך גירושין שמסתיים בהסכם הינו יעיל, חסכוני ומהיר יותר, כמפורט:
 • משך זמן – עריכת הסכם גירושין החל משלב המשא ומתן ועד אישורו בתוקף של פסק דין צפויה להימשך בין מספר שבועות ועד כשלושה חודשים.
 • עלות כספית – כאמור הליך גירושין באמצעות הסכם גירושין הינו הליך מהיר יותר שעלותו נמוכה יותר.
 • התאמה אישית – כאשר עורכים הסכם גירושין, קיימת אפשרות להתאים את תנאיו לרכוש הספציפי של הצדדים, בצורה יעילה וחכמה לעומת החלוקה שמתבצעת בפסק הדין של הערכאות השיפוטיות. על כך ניתן להוסיף שיקולי מס או דחיית מועד מימוש הנכסים. שיקולים אלו אינם נלקחים בחשבון בפסקי הדין ועשויים להסב לצדדים נזק כלכלי. כך למשל, ניתן לקבוע בהסכם גירושין שמכירת דירת מגורים משותפת (ששוויה צפוי לעלות משמעותית) תידחה במספר שנים ובינתיים תושכר או אחד בני הזוג יגור בה עד שהילדים יבגרו.

חלוקת רכוש במקרה של בגידה

מקרה של בגידה אינו מזכה את בן הזוג הנבגד בחלק גדול יותר ברכוש המשותף בתהליך הגירושין, אלא אם הוכח שבן הזוג השקיע סכומי כסף משותפים במסגרת הבגידה (נסיעות לחו''ל, רכישת מתנות וכיוצ''ב). 
יצוין שבמקרה של בגידה מוכחת, של הבעל בלבד, עשוי בית הדין הרבני לפסוק לטובת האישה את סכום כתובתה, אך מדובר בתביעה נפרדת שאינה קשורה באיזון הרכוש.

מה הסעיפים אותה חייבים לכלול בהסכם חלוקת רכוש

גם כאשר קיימת הסכמה מלאה לחלוקת הרכוש בין בני הזוג, חשוב שההסכם יערך על ידי עורך דין המתמחה בעריכת הסכמי גירושין וממון, וזאת על מנת שההסכם יהיה מדויק ככל הניתן ובלתי ניתן לביטול.
חשוב לבצע חלוקה מסודרת בין כל סוגי הרכוש ולהתייחס פרטנית לחלוקה של כל אחד מסוגי הרכוש בין בני הזוג. בנוסף, ניתן לעשות הערכת שווי של כלל הנכסים ולחלק אותם בין בני הזוג כשווה בשווה.
לדוגמה: כאשר לבני זוג דירת מגורים חשוב לציין את פרטיה (כתובת, גוש וחלקה) ואת שוויה. לאחר מכן יש לציין את ההסדר אליו הגיעו בני הזוג ביחס לדירה (מכירה וחלוקת הכספים, בן זוג אחד יישאר הבעלים והשני ייקבל תמורת חלקו סכום כסף או נכס אחר וכיוצ''ב). כנ''ל לגבי חשבונות בנק, רכבים, זכויות סוציאליות וכדומה.
חשוב להתייעץ עם עורך הדין בענייני תשלומי מס שעשויים לנבוע מחלוקת הרכוש בין בני הזוג.
לבסוף, חשוב לכלול סעיף בו בני הזוג מצהירים על כך שלא יהיו להם תביעות נוספות אחד כלפיי השני, וזאת בתנאי שלא הוסתרו נכסים או שנותרו נכסים נוספים שלא חולקו. 

כיצד יחולקו כספיי פנסיה וקרנות בהסכם

חלוקה של זכויות פנסיוניות תתבצע באמצעות רואה חשבון מיוחד (אקטואר) שיבחן את שווי הזכויות של כל אחד מבני הזוג ולאחר מכן ימליץ כיצד יש לחלק אותן או לאזן אותן. 
בין אם מדובר בסכומי כסף גדולים (חד פעמיים) או קצבאות חודשיות, זכויות אלו אינן ניתנות בהכרח למימוש במועד עריכת ההסכם אלא במועד הבשלתן (במועד הפרישה, מועד פרעון קרן השתלמות וכיוצ''ב).
לכן, המומחה ימליץ כיצד יש לבצע את החלוקה במועד ההבשלה והמימוש. בנוסף, המומחה ימליץ על איזון הזכויות באמצעות תשלום סכום כסף חד פעמי (היוון סכום הפיצוי).
כאשר לבני הזוג זכויות בשווי פחות או יותר זהה נהוג להסכים על כך שכל אחד מהם יישאר עם הזכויות הפנסיוניות שבבעלותו כך שהם לא יאוזנו. 

טיפים לקראת חלוקת רכוש בהסכם גירושין

להלן מספר טיפים שמומלץ להקפיד עליהם כאשר מחלקים את הרכוש בהסכם:
 • הנסיבות של כל מקרה ומקרה שונות ועליכם לדעת את זכויותיכם בקשר לרכוש המשותף שלכם או לרכוש של אחד מכם מלפני הנישואין. התייעצו עם עורך דין.
 • לפני שאתם ניגשים למו''מ דעו מה שווי כלל הרכוש.
 • הקפידו שכל הרכוש, של כל אחד מבני הזוג, יופיע בהסכם.
 • שיקלו את אירועי המס שנובעים מחלוקת הרכוש.
 • וודאו שלא נותרו "קצוות פתוחים" ושההסכם כולל את כל ההיבטים הקשורים לחלוקת הרכוש.

אני מזמין אתכם לתאם פגישה בה נעבור על המקרה האישי שלכם לעומק ונבחן מה מגיע לכם בהסכם חלוקת הרכוש. יחד נוודא שאינכם מקופחים. לרוב, אתם תופתעו לטובה לגלות שמגיע לכם הרבה יותר ממה שחשבתם.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4