גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

גירושין ומשמורת על הילדים

הורים שמחליטים להיפרד ויש להם ילדים משותפים מתחת לגיל 18 צריכים להסדיר את חלוקת זמני השהות של הילדים עם כל אחד מהם, ואת חלוקת המשמורת. באפשרות ההורים להסדיר את חלוקת זמני השהות והמשמורת בהסכם שיאושר על ידי ערכאה שיפוטית - בית משפט לענייני משפחה או בתי הדין הרבני. נתייחס במאמר זה לשני מוסדות אלו כאחד כיוון לשניהם יש סמכות לדון בענייני המשמורת.

במידה וזוג הורים המבקשים להתגרש לא מצליחים או שאינם מעוניינים להגיע להסכמות בעניין זמני השהות של הילדים ביניהם, תכריע ערכאה שיפוטית כיצד יחולקו זמני השהות והמשמורת. 
לפני שנכנסים להליך גירושין חשוב להבין מה אומר החוק נכון ליוני 2022, כיצד נוהגים בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים לחלק את זמניי השהות והמשמורת ועל אילו פרמטרים הם מבססים את החלטותיהם. כך תוכלו לתכנן את צעדיכם בהתאם. 

מה אומר החוק בנוגע למשמורת

המונח משמורת הינו מונח שאינו מעוגן בחוק, ובפרקטיקה המשפטית אין לו משמעות. תפקידו להביע באופן כללי מי מההורים נושא במרבית האחריות על גידול הילדים ועם מי מההורים הילדים שוהים זמן רב יותר. למעשה, אין הכרח כי תיקבע משמורת.
במצב בו בית משפט קובע שהילדים ישהו עם הורה א' במרבית ימי השבוע וילונו בביתו בלבד, נהוג לקבוע שהילדים יהיו במשמורתו המלאה. לחילופין, במצב בו ההורים חולקים את זמניי שהות עם הילדים כשווה בשווה, נהוג לקבוע משמורת משותפת לשני ההורים.
על פי החוק, הסכמת ההורים לחלוקת המשמורת דרושה אישור של בית משפט לענייני משפחה (שיוודא שההסכמה היא לטובת הקטין). במידה ולא ניתן להגיע להסכמה, בית המשפט יכריע בעניין המשמורת בהתאם לחלוקת זמניי השהות.
לעתים קיימת נטייה להתבלבל בין אפוטרופסות על ילד ובין משמורת. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מעניק לשני הוריו של קטין סמכות להחליט בכל העניינים הקשורים בבריאותו, רווחתו וחינוכו, זאת ללא קשר לחלוקת המשמורת. לעתים, הורים שוגים כאשר הם סוברים שבהיותם המשמורנים המלאים, הם רשאים להחליט לבד (ללא אישורו של ההורה השני) החלטות מהותיות בנוגע לקטין. 
לדוגמא, החלטות בענייני בריאות (טיפולים רגשיים וטיפול תרופתי רגשי או טיפול בתרופות מקבוצת "ריטלין") והחלטות חינוכיות (לרבות שינוי מסגרות חינוך). על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות החלטות מהותיות אלו מחייבות את אישור שני ההורים, ואין כל משמעות מי מהם ההורה המשמורן.

כיצד נקבעת המשמורת

כאשר לא ניתן להגיע להסכמות לחלוקת זמניי שהות והמשמורת, בית המשפט לענייני משפחה הוא שיכריע.
בפרקטיקה, בית המשפט ימנה מומחה מטעמו שיבחן את המצב המשפחתי ואת הרצון של ההורים והילדים ויגיש לבית המשפט חוות דעת בה הוא ממליץ על חלוקת המשמורת וזמניי השהות. 
ככלל, בית המשפט ימנה עובד סוציאלי מטעם מחלקת הרווחה של הרשות המקומית אך במקרים מורכבים ימונה מומחה בעל הכשרה פסיכולוגית. בד''כ המינוי יתבצע לאחר שההורים הפרידו את מגוריהם.
במסגרת עריכת חוות הדעת יבקר המומחה בביתם של כל אחד מההורים, כדי לבחון את הרצון והיכולת של כל אחד מההורים לחלוקת המשמורת וזמניי השהות. המומחה יבחן את טיב הקשר של ההורה עם הילדים, את הדינמיקה ההורית ואת תנאיי המחייה של הילדים בכל בית. 
בנוסף, המומחה ישוחח עם כל אחד מהילדים (בנפרד מההורים), בניסיון להתחקות אחר רצונותיהם האמתיים והכנים ביותר. לעתים, המומחים יבצעו תחקיר במסגרות החינוך של הילדים ובאישור בית המשפט ישוחחו עם מטפלים רגשיים (במידה והילדים מצויים בטיפול).
לאחר מכן יגבש המומחה את המלצותיו לחלוקת זמניי השהות והמשמורת בחוות דעת אותה הוא יעביר לבית המשפט (או בית הדין הרבני). 
ישנם 3 סוגים של הסדרי משמורת עליהם ימליץ המומחה במשותף עם חלוקת זמניי השהות:
 • משמורת מלאה (או יחידנית) – אחד ההורים הוא המשמורן היחיד וההורה השני נפגש עם הילדים בצמצום, במועדים הנקבעים מראש.
 • משמורת משותפת – שני ההורים חולקים משמורת באופן שווה או כמעט שווה
 • משמורת מפוצלת – כל הורה הוא משמורן של חלק מהילדים. יצוין כי לבתי המשפט נטייה ברורה לא לפצל את המשמורת ואת זמניי השהות של הילדים, כך שפיצול יתאפשר במקרים חריגים בלבד. 
בנוסף, המלצות המומחה יכללו:
 • חלוקת חופשות מהמסגרות החינוכיות לרבות חופשת הקיץ.
 • חלוקת חגים וערבי חג.
 • המלצות לטיפולים רגשיים ולהדרכה הורית (במידת הצורך).
לכל אחד מההורים אפשרות להתנגד להמלצות חוות הדעת ואף לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו. יחד עם זאת, נכון לשנת 2022 בתי המשפט נוטים לקבל את המלצותיו של המומחה למעט במקרים חריגים.
חשוב לציין כי אי עמידה בזמניי השהות באופן קבוע על ידי מי מההורים, יכולה לגרור סנקציות שיקבעו בבית המשפט.

חזקת הגיל הרך

חזקת הגיל הרך הינה כלל משפטי שנקבע לפני כ-60 שנה, כאשר חוק הכשרות המשפטית חוקק בשנת 1962. 
חזקת הגיל הרך קובעת שבמקרה של מחלוקת בין ההורים בעניין המשמורת על ילדיהם שמתחת לגיל 6, החזקה על הילדים תימסר לאם. יחד עם זאת, מדובר בחזקה הניתנת לסתירה. קרי, החזקה אינה מחייבת את בית המשפט ומאפשרת לו שיקול דעת לקבוע את המשמורת בניגוד לחזקה.
חזקת הגיל הרך מותאמת לחלוקת התפקידים המשפחתית נכון לתקופה בה היא נקבעה, כאשר (ככלל) אמהות נשארו בבית וגידלו את הילדים בעוד שהאבות יצאו לעבוד לפרנסת המשפחה. אלא שכיום בשנת 2022 יחסי הגומלין בין ההורים התאזנו, כאשר יש נטייה לשני ההורים לצאת לעבוד וגם להיות מעורבים בגידול הילדים.
לכן, בשנת 2005 הוקמה וועדה מיוחדת (וועדת שניט) שתפקידה לבחון את ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין ביחס לשינוי החברתי המתחולל. הוועדה המליצה לבטל את חזקת הגיל הרך (כפי שנעשה גם במדינות רבות אחרות) ולהתייחס בחקיקה לכל מקרה לגופו, לפי טובת הילד (ובהתחשב ברצונו). 
בפועל, המלצות הוועדה טרם עוגנו בחוק וחזקת הגיל הרך טרם הוסרה מהחוק או תוקנה. 
יחד עם זאת, לחזקת הגיל הרך אין משמעות פרקטית או ביטוי כלשהו בהמלצות המומחים לחלוקת זמניי השהות והמשמורת או בהחלטות של בתי המשפט. כיום נוהגים המומחים להמליץ לבתי המשפט על חלוקת המשמורת וזמניי השהות בהתייחס לכל מקרה לגופו, ולא מן הנמנע שילדים מתחת לגיל 6 יהיו בסופו של דבר במשמורת משותפת ואפילו במשמורת מלאה של האב. כל מקרה לגופו.
יחד עם זאת, קיימת נטייה של המומחים ובתי המשפט להעדיף להעניק לאימהות משמורת מלאה כאשר מדובר בקטני קטנים, מתחת לגיל שנתיים.

משמורת מלאה

משמורת מלאה תיקבע להורה אשר בית המשפט יתרשם שהוא נושא במרבית האחריות ההורית על הילדים. במצב זה ייקבע שהילדים ישהו עם ההורה המשמורן את מרבית זמנם בעוד שההורה השני ישהה עם הילדים בצמצום, במועדים מוגדרים מראש. 
משמורת מלאה נקבעת במקרים כגון:
 • אחד ההורים מקיים קשר מצומצם עם הילדים.
 • אחד ההורים מתגורר בחו"ל.
 • אחד ההורים מעוניין לעבור למקום מרוחק ממרכז החיים של הילדים.
 • אחד ההורים אינו כשיר לפקח על ילדיו מבחינה משפטית (בגלל בעיות נפשיות לדוגמה).
 • אחד ההורים אינו מעוניין להמשיך בקשר עם ילדיו.

משמורת משותפת

משמורת משותפת וחלוקת זמניי השהות שווים מאפשרים לשני ההורים להמשיך לקיים קשר הדוק עם ילדיהם ולהישאר ברמת מעורבות גבוהה לאחר הפרידה. במהלך העשור האחרון הפכה משמורת משותפת נפוצה יותר ויותר כאשר בתי המשפט משווים את מעמדם ההורי של הגברים לעומת הנשים. 
משמורת משותפת תיקבע כאשר בית המשפט יתרשם ששני ההורים נושאים בשווה את האחריות על גידול הילדים. הדבר מתאפשר כאשר שני ההורים מתגוררים בקרבת מרכז חייהם של הילדים, בקרבת מוסדות החינוך, החברים וכדומה. כך יתאפשר לילדים לקיים מהלך חיים יציב בסביבת מגורים אחת. 
בנוסף, במצב של משמורת משותפת בתי המשפט דורשים מההורים שיתוף פעולה יום יומי נרחב בקשר לילדיהם. אלא שבפרקטיקה, בהתחשב בעובדה שחלק ניכר מהליכי הגירושין אינו מסתיים בלחיצת יד חברית, ניתן לקיים משמורת משותפת בשיתוף פעולה קורקטי בלבד.

משמורת מפוצלת

משמורת מפוצלת תיקבע כאשר בית המשפט ישתכנע שיש מקום להפריד בין הילדים כך שחלקם ישהו חלק משמעותי יותר בבית ההורה האחד בעוד שחלקם ישהו חלק משמעותי יותר עם ההורה האחר.
המלצת הגורמים המקצועיים ברורה והיא קובעת שטובת הילדים שכל האחים יקיימו יחד (כמקשה אחת) את זמניי השהות עם כל אחד מההורים. לכן, הפרדת הילדים בין בתי ההורים היא חריגה ביותר והיא תיקבע אך ורק לאחר שבית המשפט שוכנע למעלה מכל ספק שלטובת הילדים יש לפצל את זמניי השהות והמשמורת. 

הסכם חלוקת משמורת וזמני שהות

כאמור, ניתן להגיע להסכמות בעניין חלוקת זמניי השהות והמשמורת ללא חוות דעת מומחה. הסכמה בנוגע לחלוקת משמורת וזמניי שהות דרושה אישור של בית המשפט בפסק דין ובדרך כלל נהוג להסדיר אותה כחלק מהסכם שכולל את כל ההיבטים הקשורים לפרידה (גירושין, מזונות, רכוש, משמורת וזמניי שהות).
חלוקת המשמורת וזמני השהות בהסכם תחסוך להורים התדיינות ארוכה בבית המשפט ותמנע התערבות חיצונית של גורמי המקצוע שיכריעו עבור ההורים (לעתים בניגוד לרצונם) את חלוקת זמניי השהות והמשמורת. 
יתרון נוסף בהסכם (לעומת הכרעת בית המשפט) הינו שניתן להגיע להסכמות מפורטות ומותאמות יותר עבור ההורים לעומת אופן החלוקה הסטנדרטי הנהוג בבתי המשפט. להלן מספר דוגמאות:
 • הסכמות בנוגע ליציאה לחופשות לחו''ל.
 • הסכמות לתשלומי שמרטפות במידה ולא מתאפשר לאחד ההורים לקיים את זמניי השהות.
 • הסכמות על סוג החינוך הממלכתי של הילדים (דתי או חילוני).
 • במקרים בהם מדובר בילדים קטנים, ניתן להסכים על הרחבת זמניי השהות והמשמורת ככל שהילדים גדלים.
 • הסכמה על האופן בו הצדדים יעדכנו אחד את השני בכל העניינים הקשורים לחינוך והרפואה של הילדים.
 • הסכמה על הגבלת מעבר מגורים למקום מרוחק.
 • הסכמה לכך שאי עמידה בתנאי ההסכם באופן קבוע על ידי מי מההורים תגרור סנקציות כספיות או לשינוי המשמורת.

האם אב יכול לזכות במשמורת מלאה על ילדיו בשנת 2022

בפירוש כן. כיום בתי המשפט לא פוסקים באופן אוטומטי משמורת המלאה לאם. כיום, קיימת נטייה לבחון את טובת הילד, כישורי ההורים והקשר בינם לבין ילדיהם, ויתכן בהחלט שהם יראו לנכון להעניק את המשמורת לאב. 

חלוקת משמורת ונקודות זכות במס הכנסה 

הורה במשמורת מלאה זכאי לנקודות זכות במס הכנסה כחלק מסיוע על כך שהוא נושא בנטל גידול ילדים.
על פי פקודת מס הכנסה ההורה המשמורן יקבל נקודות זכות לזיכוי ממס עבור כל ילד, ומדובר בהטבה כספית משמעותית (המשתנה בין אחד לאחד). 
נקודות הזכות מועברות אוטומטית להורה שמקבל את קצבת הילדים החודשית מהמוסד לביטוח לאומי ובית המשפט יעביר את קצבת הילדים להורה המשמורן. ככלל, נטיית בית המשפט להעביר לאם את קצבת הילדים גם במצב של משמורת משותפת, אך לא במצב בו הילדים מצויים במשמורתו של האב.
האם ניתן לפצל את הנקודות הזיכוי בין ההורים כאשר הילדים במשמורת משותפת (וחלוקה שווה של זמניי השהות)?
בשנת 2015, לאחר שהתקיים דיון בבית המשפט העליון בישראל בסוגיה זו, יצא חוזר של רשות המסים לפיו לא ניתן לחלוק את נקודות הזיכוי בגין ילדים להורים גרושים, גם כאשר הם מצויים בהסדר של משמורת משותפת. זאת אומרת, שגם במצב של משמורת משותפת רק אחד ההורים יהיה כאי למלוא נקודות הזכות ולא ניתן לפצל אותם.

מזונות ילדים ומזונות אישה

מזונות המשולמים עבור הילדים ואלו המשולמים לאישה שונים במהותם ובתוקפם. מזונות הילדים משולמים עבור מילוי צרכיהם של הילדים עד גיל 21 בעוד שמזונות אישה משולמים לה, אם אין לה אפשרות כלכל את עצמה ועד למועד הגט.
נכון ליוני 2022 דמי מזונות לילדים מחושבים על פי קריטריונים כגון:
 • גיל הילדים.
 • גובה הוצאות דיור.
 • גובה הוצאות המחייה של הילדים.
 • הכנסות שני ההורים.
 • חלוקת זמניי השהות (והמשמורת).
בעניין סוג המשמורת – כאשר מדובר במשמורת מלאה, כך שהילדים שוהים את מרבית הזמן עם אחד מההורים, קיימת סבירות גבוהה שההורה שאינו משמורן יישא במרבית הוצאותיהם (בפרט כאשר יש לו הכנסה גבוהה יותר). מנגד, כאשר מדובר במשמורת משותפת, ולהורים יכולת כלכלית שווה, בתי המשפט כיום נוטים לאזן את תשלומי המזונות בין ההורים.

אם אתם עומדים בפני הליך גירושין ומעוניינים להתייעץ בנושא המשמורת או למצוא את הדרך להגיע להסכם גירושין נכון, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת המשמורת על הילדים, צרו קשר ואשמח לפגוש אתכם.

 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4