גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

מינוי אפוטרופוס

אדם אשר איבד את יכולתו לדאוג לענייניו האישיים, בשל מחלה, מצב נפשי, תאונה וכדומה נקרא חסוי ובשל מצבו ימונה עבורו אפוטרופוס בהחלטת בית משפט. מרגע המינוי, האפוטרופוס הוא בעל הסמכות המשפטית לקבל את כל ההחלטות עבור החסוי ולדאוג לכך שחייו ימשיכו להתנהל בצורה הטובה ביותר המתאפשרת. המאמר שלפניכם מפרט את האספקטים השונים סביב נושא מינוי אפוטרופוס כגון מתי נדרש המינוי, האם ניתן להתנגד ולמה, כמה זמן לוקח למנות אפוטרופוס ועוד.

מתי נדרש אפוטרופוס

אפוטרופוס נדרש כאשר אדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו באופן עצמאי, מבחינה מנטלית או פיזית. המינוי ייעשה על ידי בית המשפט. מרגע המינוי האפוטרופוס אחראי להגן על זכויותיו של החסוי ועל רכושו, ולדאוג  לכל צרכיו. בית המשפט רשאי למנות יותר מאפוטרופוס אחד, ולחלק ביניהם נושאי אחריות או לקבוע שיפעלו במשותף.
האפוטרופוס יתנהל תחת פיקוח של משרד האפוטרופוס הכללי ויגיש דוחות תקופתיים כנדרש.
מינוי אפוטרופוס יתבצע במקרים הבאים:
 • אדם שהוכרז פסול דין על ידי בית המשפט – אדם הלוקה בשכלו או בנפשו, ואינו מסוגל לנהל את חייו באופן תקין.
 • קטין שהוריו נפטרו, או שאינם יכולים למלא את תפקידם כהורים, או שהוכרזו פסולי דין על ידי בית המשפט.
 • קשיש שאינו מסוגל לנהל בעצמו את ענייניו ונדרש עבורו מינוי אפוטרופוס לצורך פעולה מסוימת. למשל, ניהול חשבון בנק.
 • בגיר בעל צרכים מיוחדים שלא מסוגל לנהל בעצמו את ענייניו.
 • אדם המאושפז בבית חולים והוא נמצא במצב רפואי שלא מאפשר לו לקבל החלטה לגבי המשך הטיפול בו או לגבי הליך רפואי נדרש.

מי יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קיימים 2 סוגים של אפוטרופוסים: אפוטרופוס טבעי (הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם עד גיל 18) ואפוטרופוס על פי מינוי (אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט)
את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה יכולים להגיש:
 • בן הזוג.
 • הורים.
 • ילדים.
 • קרובי משפחה.
 • נציג מטעם המדינה (בד"כ מטעם שירותי הרווחה העירוניים).
מינוי אפוטרופוס חיצוני, שאינו בין משפחה, יתבצע כאשר לחסוי אין בני משפחה שניתן למנותם, כאשר אף אחד מבני המשפחה אינו מעוניין במינוי או כאשר קיים חשש כי בני המשפחה ינצל את מעמדו ויפעל בניגוד לטובת החסוי. 
לבקשה למינוי אפוטרופוס יש לצרף: 
 • את פרטיהם של המבקשים להתמנות.
 • האם מבקשי המינוי מעוניינים להתמנות לאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד או לשניהם יחד.
 • כתב הסכמה חתום על ידי בני משפחה מדרגה ראשונה שאין בכוונתם להתמנות לאפוטרופוסים, על כך שהם מסכימים למינוי מגיש הבקשה.
 • במידה ומי מבני משפחה (ממעגל ראשון) אינו מסכים למינוי, יש לצרף את פרטיו כמשיב לבקשה.
 • בגוף הבקשה יש להסביר באופן תמציתי את נסיבות בקשת המינוי.
 • עבור בגיר: יש לצרף חוות דעת של פסיכיאטר או רופא המשפחה המתייחסת למצבו הקוגניטיבי והרפואי של החסוי, וליכולתו לנהל את חייו באופן מלא או חלקי. 
את הבקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש בבית משפט לענייני משפחה שבאזור מגוריו של החסוי שיבחן את נסיבות הבקשה. בעת בחינת הבקשה בית המשפט יבדוק האם החסוי ערך ייפוי כוח מתמשך. במידה שכן, בית המשפט יפעיל את ייפוי הכוח.

כמה זמן לוקח למנות אפוטרופוס באמצעות בית המשפט

משך הליך מינוי אפוטרופוס עורך בין מספר שבועות ועד כשנה, וישנם מספר גורמים שמשפיעים על משך ההליך. במידה והבקשה תוגש בהסכמת כל בני המשפחה הגרעינית צפוי ההליך להימשך זמן קצר יותר לעומת מצב בו קיימת התנגדויות בין בני המשפחה. במקרה של התנגדות ינהל בית המשפט הליך משפטי, במהלכו ייעזר בחוות דעת של עובדת סוציאלית. עריכת חוות הדעת כשלעצמה עשויה להימשך מספר חודשים וההליך המשפטי צפוי להתעכב עד אשר תתקבל.
גורם נוסף שמשפיע על משך ההליך הינו מצבו הקוגניטיבי של חסוי שאינו במצב דמנטי. כיום, קיימת העדפה ברורה של בתי המשפט שלא למנות אפוטרופוסים אלא במצב של הכרח גמור, וקיימים כלים נוספים ומתונים יותר לסיוע לאדם הנזקק לעזרה, כגון מינוי אדם לתומך החלטות או מעורבות של גופים עירוניים שעוטפים את החסוי. 
במצב בו תוגש בקשה למינוי אפוטרופוס עבור אדם בגיר הלוקה ממחלה נפשית או אוטיזם (לעומת קשיש הסבל בדמנציה) יתכן שבית המשפט יבחן האם קיים צורך במינוי אפוטרופוס או די במנגנון מרוכך יותר. במצב זה צפוי ההליך להימשך זמן רב בו בית המשפט יבחן מפעם לפעם את יכולתו של הנזקק להסתדר ברשות עצמו, בתמיכה חיצונית וללא מינוי אפוטרופוס.
כאמור, הליך המינוי עשוי להיות מורכב וארוך אך ישנם מצבים בהם המינוי נדרש בדחיפות. למשל, כאשר נציג הבנק מתרשם שהנזקק אינו כשיר לנהל את חשבון הבנק הוא עשוי להקפיא את החשבון עד אשר יומצא לו צו מינוי אפוטרופוס או לחילופין עד שתועבר לבנק חוות דעת של פסיכיאטר לפיה הנזקק כשיר לנהל את החשבון. עד הסדרת הנושא החשבון עשוי להיות מוקפא, גם במצב בו קיימים שותפים לחשבון. 
לכן כאשר בריאותו של אדם מתדרדרת ויידרש עבורו אפוטרופסות, מומלץ להתחיל בתהליך מוקדם ככל האפשר.

אפוטרופוס זמני (לצורך התערבות רפואית דחופה)

ישנם מקרים ייחודיים בהם נדרשת התערבות רפואית דחופה אך למטופל אין אפשרות לתת את הסכמתו לביצוע הפעולה הרפואית. במצב זה ניתן למהות עבורו אפוטרופוס זמני לעניין זה בלבד.
על מנת שימונה למטופל אפוטרופוס זמני עליו להיות באחד המצבים הבאים שאינם מאפשרים לו לתת את הסכמתו לטיפול הדחוף:
 • המטופל לוקה במחלת נפש.
 • המטופל לוקה בדמנציה.
 • למטופל ליקוי שכלי.
 • המטופל סובל מתשישות רפואית ובלבול.
 • המטופל מצוי במצב פיזי או נפשי אחר שאינם מאפשרים לתת הסכמה.
לבקשה למינוי האפוטרופוס זמני בעניין רפואי, יש לצרף חוות דעת פסיכיאטרית בנוגע להליך הדחוף, המעידה על מצבו של המטופל לפיו מצבו הרפואי אינו מאפשר לתת את הסכמתו לטיפול. כמו כן, יש לצרף כתב הסכמה מבני המשפחה הגרעינית למינוי הזמני.

סיום אפוטרופסות

אפוטרופוס יכול לסיים את תפקידו באופן טבעי (שינוי במצב החסוי או פטירתו) או בעקבות התפטרות או פיטורין. להלן פירוט:
 • חסוי פסול דין – במידה שהחסוי הפך מפסול דין לכשיר על פי החלטת בית משפט, האפוטרופוס יסיים את תפקידו עם כניסת ההחלטה לתוקף.
 • בגיר – בית המשפט רשאי לקבוע שמטרת האפוטרופסות הושגה או שהסיבות בגללן מונה אפוטרופוס אינן רלוונטיות יותר.
 • חסוי שהולך לעולמו.
 • התפטרות – אפוטרופוס רשאי לסיים את תפקידו מכל סיבה, לאחר שהודיע לבית המשפט על רצונו לסיים התפקיד וקיבל את אישורו. תוקף ההתפטרות הינו מרגע אישור בית המשפט לסיום התפקיד.
 • פיטורין – בית המשפט עשוי לסיים את תפקידו של אפוטרופוס שלא מילא את תפקידו כראוי, או שמעל באמון החסוי, או מכל סיבה אחרת ולפי שיקול דעתו.

התנגדות למינוי אפוטרופוס

קיימת אפשרות להתנגד לבקשה למינוי אדם לאפוטרופוס כאשר ההתנגדות תוגש בכתב לבית המשפט (בדומה לכתב הגנה). 
את ההתנגדות רשאים להגיש בני משפחה מדרגה ראשונה, האפוטרופוס הכללי או מי מטעם המדינה, ולעיתים גם האדם בגינו הוגשה הבקשה עשוי להתנגד בעצמו. 
להלן סיבות להתנגדות למינוי אפוטרופוס או לזהותו:
 • אין צורך במינוי – כאשר המתנגדים סבורים שהאדם עבורו התבקש המינוי כשיר משפטית כך שאין צורך במינוי אפוטרופוס.
 • המתמנה לאפוטרופוס אינו אמין – כאשר המתנגדים סבורים שקיים סיכוי לכך שהמתמנה לא יפעל לטובת החסוי ואף יבצע פעולות הנוגדות את האינטרסים שלו.
 • אפוטרופוס שפועל בניגוד לטובת חסוי – המתנגדים יגישו בקשה להחליפו.
המתנגדים למינוי יגישו בקשה בה יפורטו סיבות ההתנגדות אליה יצרפו מסמכים המחזקים את התנגדותם. בית המשפט יבחן את הבקשה לעומק ויקבל החלטה בעניין שתהיה לטובתו של החסוי .

אם אתם עומדים בפני הליך מינוי אפוטרופוס עבור יקיריכם או שאתם מעוניינים להתנגד למינוי, ואינכם יודעים מאיפה להתחיל, צרו איתי קשר. יחד נבחן את האפשרויות העומדות בפניכם ובפני יקיריכם, ונפעל בהתאם מול הרשויות.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4