גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

אפוטרופסות על ילדים

קטין עד גיל 18 אינו רשאי על פי חוק לדאוג לענייניו, ולכן לכל קטין אפוטרופוס שיעשה זאת עבורו. ברירת המחדל הינה שהוריו הם האפוטרופוסים הטבעיים. על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 מחובתו של האפוטרופוס לדאוג לכל צרכי הקטין והחלטותיו צריכות להיות מבוססות על הדאגה לטובתו בלבד. במאמר זה נפרט על סמכויותיו וחובותיו של האפוטרופוס הממונה על קטין, וכן על אלטרנטיבה אפשרית למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. 

מי זכאי להיות אפוטרופוס של ילדים?
הוריו של קטין נחשבים באופן אוטומטי לאפוטרופוסים שלו עד שימלאו לקטין גיל 18.
במקרים מסוימים, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה כדי למנות עבור הקטין אפוטרופוס לקטין:
  • לקטין ימונה אפוטרופוס כאשר אין באפשרותם של שני הוריו למלא את תפקידם וחובותיהם מכל סיבה שהיא, בפטירתם או שהוכרזו כפסולי דין.
  • לקטין ימונה אפוטרופוס נוסף לעניינים מסוימים ולסיוע, כאשר הורה אחד הוכרז כפסול דין, או ששני ההורים יכולים למלא את תפקידם וחובותיהם באופן חלקי בלבד, מכל סיבה שהיא.
  • בתא משפחתי בו בני זוג מאותו מין אשר אחד מהם בלבד הנו ההורה הביולוגי של הקטין, רשאי בית המשפט למנות גם את בן הזוג שאינו הורה ביולוגי לאפוטרופוס, וזאת בתנאי שההורה הביולוגי הנוסף אינו משמש אפוטרופוס עבור הקטין.
  • אפוטרופוס לדין - במצב בו הקטין נתון לסיכון במסגרת הליך משפטי כלשהו, רשאי בית המשפט למנות עבורו עו''ד שימש עבורו אפוטרופוס לצורך ההליך המשפטי. למשל, בהליך גירושין בו הסכסוך בין ההורים הינו בעצימות גבוהה וכתוצאה מכך קיים חשש לסיכון במצבם הרגשי או הפיזי של הילדים.
  • אפוטרופוס למעשה -  אדם שנסיבות החיים הובילו לכך שהוא משמש בפועל כאפוטרופוס לקטין, גם אם לא מונה על ידי בית המשפט (או שהיה פגם במינוי), ייחשב על פי החוק כאפוטרופוס לקטין והוא בעל סמכויות זהות לזה של אפוטרופוס שמונה באופן רשמי.
ברירת המחדל למנות אפוטרופוס חלופי שהנו מבני משפחתו של הקטין כגון: אחים, סבים, דודים וכיו"ב, אלא אם בית המשפט מצא כי עדיף למנות אדם מחוץ למשפחה לטובתו של הקטין. 
אם לא נמצא אדם פרטי שמתאים לתפקיד האפוטרופוס, ניתן למנות תאגיד, עמותה או גורם מטעם האפוטרופוס הכללי.

GUARDIAN - מסמך הבעת רצון למנוי אפוטרופוס לקטין לאחר פטירת ההורה

כיום ישנה אפשרות שאפוטרופוס לקטין יציין במסמך שנקרא מסמך הבעת רצון או בצוואתו את שמו של אדם שהוא מבקש כי ימונה לאפוטרופוס חלופי עבור ילדו לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו ולקבל החלטות לגביו.
האפוטרופוס רשאי להוסיף למסמך (צוואה או מסמך הבעת רצון) הנחיות מפורטות לאופן גידול הילד ואלו יקוימו על ידי האפוטרופוס החלופי, אם וכאשר ימונה לאפוטרופוס חלופי.
יצוין כי מינוי האפוטרופוס החלופי אינו אוטומטי ועל בית המשפט לאשר את המינוי. ברירת המחדל הינה שבית המשפט יאשר את מיניו של האפוטרופוס החלופי שהומלץ אך הוא רשאי לסטות מההמלצה אם מצא שהאפוטרופוס החלופי אינו ראוי לשמש אפוטרופוס לקטין.

מהן סמכויותיו של אפוטרופוס לילד?

אפוטרופוס לילד (הוריו או אפוטרופוס שהתמנה לתפקיד) חייב לדאוג לכל צרכיו של הקטין - דאגה למזון, ניקיון, ביגוד, חינוך, בריאות, מגורים, שמירה על נכסיו ועוד.
בתוך כך, מחויב האפוטרופוס לקבל החלטות ראויות עבור הקטין ולבצע פעולות בשם הקטין ולטובת הקטין. לדוגמה, חל איסור על האפוטרופוס לסרב לטיפול רפואי שיכול להיטיב עם מצב הילד, או שאפוטרופוס לא יכול להחליט להוציא ילד ממסגרת חינוך חובה בלי לדאוג למסגרת חלופית כדי שישלים את השכלתו הבסיסית.

ביטול אפוטרופסות לילד

בית המשפט לענייני משפחה יכול לבטל אפוטרופסות לילד ולמנות אפוטרופוס אחר תחתיו בכמה מקרים:
  • מקרה של היעדר מסוגלות האפוטרופוס לטפל בקטין. 
  • מקרה בו האפוטרופוס אינו דואג לטובת הילד ואף מסכן אותו ואת התפתחותו באופן כלשהו. 
  • מקרה בו הורים גרושים ואחד ההורים התנתק מילדיו לחלוטין, אך עדיין על פי חוק נדרש אישורו בתחומים שונים, והדבר מקשה על התנהלות ההורה המשמורן. בסמכותו של בית המשפט להתחשב בנסיבות ולבטל את האפוטרופסות של ההורה שאינו מעורב בחיי הילדים, על מנת להקל על תפקודו של ההורה העיקרי. יחד עם זאת, בית משפט ישקול לבטל אפוטרופסותו של הורה במקרים קיצוניים בלבד ובכל מקרה ביטול אפוטרופסות אינו מבטל את תשלום מזונות הילדים.

התנגדות לאפוטרופסות לילד

ניתן להגיש בקשה לבית משפט לענייני משפחה לביטול אפוטרופסות של אדם על אדם אחר וניתן להגיש בקשת התנגדות למינוי של אפוטרופוס כלשהו כאשר מתנהל הליך משפטי למינוי אפוטרופוס. סיבות להתנגדות יכולות להיות בגין אי התאמת האדם המתמנה לתפקיד, או כאשר אפוטרופוס שכבר נמצא בתפקיד אינו ממלא את תפקידו כנדרש ואינו פועל בטובת הקטין. בית המשפט ישקול מהי טובת הקטין וייעזר בחוות דעת של עובדת סוציאלית ולאחר מכן ייפסקו את החלטתו. 
הגורם המתנגד למינוי יכול להיות קרוב משפחתו של הילד או גורם מטעם המדינה כגון עובד סוציאלי. 

פיקוח על אפוטרופוס לילד

הורים לקטינים מהווים האפוטרופוסים הטבעיים שלהם ובפועל הם לא נתונים לפיקוח של האפוטרופוס הכללי. יחד עם זאת פיקוח אקטיבי של יחידת האפוטרופוס הכללי (במשרד המשפטים) יחל במצב בו תוגש תלונה נגד ההורים (למשטרה או לשירותי הרווחה) על עשיית מעשה פוגעני כלפיי הקטין או במסגרת הליך משפטי בו מעורבים ההורים והילדים וקיים חשש שההורים לא ממלאים את תפקידם. 
בנוסף, אפוטרופוס שאינו הורה ומונה על ידי בית המשפט יהיה נתון לפיקוח קבוע של יחידת האפוטרופוס הכללי, ויגיש דיווח תקופתי למשרד האפוטרופוס הכללי בגין פעולותיו מתוקף תפקידו. עליו לשמור ולהגיש מסמכים חשובים, בעיקר כאשר מדובר בבריאות הילד ובכספיו.

משך הליך מינוי אפוטרופוס לילד

הליך מינוי אפוטרופוס לילד, כל עוד לא מדובר בבעיה רפואית דחופה שיש לטפל בה, אורך כמספר חודשים בדומה להליך מינוי אפוטרופוס לאדם בוגר.
ההליך מתחיל בהגשת הבקשה והמסמכים המתאימים לבית המשפט, כולל חוות דעת של עובד סוציאלי, הסכמה של בני המשפחה ועוד. עבור מילוי הבקשה והטפסים השונים ניתן לקבל הכוונה בבית המשפט לענייני משפחה.

זקוקים לייעוץ לגבי מינוי אפוטרופוס לילד? מעוניינים לערוך ייפוי כח מתמשך כדי שתוכלו למנות בעצמכם את האדם המתאים לטיפול בילדכם כאשר לא תוכלו לעשות זאת בעצמכם?
אתם מוזמנם לפגישה בה נבחן את האפשרויות העומדות בפניכם בתהליך יעיל ומהיר.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4