גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

אפוטרופסות לקשישים

קשישים רבים מגיעים לשלב בו הם כבר לא יכולים לדאוג לענייניהם האישיים. בשלב זה, קיים צורך למנות עבורם אפוטרופוס, שיהיה אחראי על קבלת החלטות בעניינם וביצוע פעולות בשמם, בכל תחומי החיים – הבריאות, הכלכלה וחיי היום יום, תוך שמירה על טובתם האישית. במאמר זה מידע מורחב על אפוטרופסות לקשישים, חובותיו וסמכויותיו של האפוטרופוס, משך הליך המינוי ועוד.

מתי נדרש למנות אפוטרופוס לקשישים

בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם קשיש תוגש לבית המשפט כאשר הקשיש נמצא באחד משני המצבים הבאים:
 • מצב סיעודי – הקשיש אינו מסוגל, בשל מצב פיזי ירוד, לקבל החלטות הקשורות לענייניו, בין אם מדובר בהחלטות הקשורות למצבו הרפואי או לרכושו.
 • תשישות נפש – הקשיש לוקה בדמנציה או באלצהיימר ומוגדר על פי חוק כתשוש נפש, ולכן אינו מסוגל לקבל החלטות הקשורות לענייניו.
כאשר אדם מעוניין לקבוע מבעוד מועד את זהות האדם שידאג לענייניו וישמש עבורו אפוטרופוס, אם וכאשר לא יתאפשר לו לעשות זאת בעצמו, ניתן לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך.

הליך מינוי אפוטרופוס לקשיש

את הבקשה למינוי אפוטרופסות יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור מגוריו של הקשיש. כל אדם או גוף (כגון בית אבות או מוסד סיעודי) רשאים להגיש את הבקשה עבור הקשיש, זאת במצב בו הם מתרשמים שאין לו אפשרות לדאוג עוד לענייניו.
לבקשה למינוי יש לצרף חוות דעת של פסיכיאטר המעידה על מצבו הרפואי של הקשיש, מסמך המעיד על הסכמת בני המשפחה הגרעינית למינוי (ככל וקיימת הסכמה) ותצהיר מטעם עורך דין על אמיתות פרטי הבקשה.
במידה שהקשיש ערך ייפוי כוח מתמשך ימנה בית המשפט את האפוטרופוס שהקשיש ציין בייפוי הכוח שערך. מינוי אפוטרופוס לפי ייפוי כוח מתמשך הוא מיידי, ויחסוך את תהליך מינוי האפוטרופסות בבית המשפט.
במידה והקשיש לא ערך ייפוי כוח מתמשך, בית המשפט יבחן את נסיבות הבקשה וימנה לשם כך עובדת סוציאלית מטעם שירותי הרווחה עירוניים שתמליץ עבורו על האדם אותו יש למנות. בנוסף, יבקש בית המשפט את עמדת ב"כ היועמ"ש בעניין הצורך במינוי אפוטרופוס לקשיש ובעניין זהות האדם אותו יש למנות.
כמו כן, הליך מינוי אפוטרופוס עשוי להוביל למריבות ועימותים בין בני משפחתו של הקשיש, בקשר לזהות האדם שיש למנות. עימותים אלו המבוססים לרוב על אינטרסים אישיים הנוגעים לנכסיו של החסוי או על מערכת יחסים עכורה בין בני המשפחה והיעדר אמון. במצב זה בית המשפט רשאי למנות גורם חיצוני לאפוטרופוס.
מהסיבות המנויות צפוי הליך מינוי אפוטרופוס לקשיש להיערך מספר חודשים ואף יותר.

מי רשאי להתמנות לאפוטרופוס של קשיש

האפוטרופוס הממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה יכול להיות אחד מבין הגורמים הבאים:
 • כל אדם – קרוב משפחה, בן זוג, עורך דין, חבר או כל אדם אחר שבית המשפט ימצא לנכון.
 • תאגיד – מוסד, עמותה, קרן וכדומה העוסקים באפוטרופסות לקשישים ולחסויים.
 • האפוטרופוס הכללי.
 • וועדה לענייני אפוטרופסות לניצולי שואה – עבור ניצולי שואה הזקוקים לאפוטרופוס בעקבות נזקי השואה.

מהם חובותיו של אפוטרופוס לקשיש

לאפוטרופוס שהתמנה על ידי בית המשפט שתי חובות עיקריות:
 • דאגה לצרכי הקשיש וביצוע הפעולות בענייניו השונים כגון, טיפול בענייני כספים ונכסים, הבנה והסכמה לתהליכים רפואיים וכדומה.
 • דיווח סדיר של פעולות שביצע והחלטות שקיבל עבור הקשיש, אותו יגיש למשרד האפוטרופוס הכללי בתחילת המינוי ומדי מספר חודשים, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

מהן סמכויותיו של אפוטרופוס לקשיש

תפקידו וסמכויותיו של האפוטרופוס לקשיש נוגעות בדרך כלל לטיפול בענייניו היום יומיים, כגון טיפולים רפואיים, תשלום חשבונות, ניהול חשבון הבנק ותקציב חודשי, ריכוז הכנסות והוצאות, רכישת ציוד וכיוצ''ב. להלן חלק מהפעולות שאפוטרופוס רשאי לבצע בשמו של הקשיש:
 • שימוש בחשבון הבנק של הקשיש.
 • פעולות בנקאיות בהיקף כספי שלא עולה על 100,000 ₪ במצטבר. 
 • קבלת החלטות לגבי ניהול רכוש וכספים (למעט מכירה או קניית נדל"ן).
 • קבלת החלטות בגין פרוצדורות רפואיות, אשפוז וכדומה.
 • חתימה על מסמכים שונים (חוזים, הסכמים וכדומה).
פעולות בהיקף כספי גבוה (למשל מכירת דירה לצורך מעבר לדיור מוגן) נדרשות בדרך כלל אישור של בית המשפט ולצורך כך יש להגיש בקשה נפרדת. על פי רוב מעורבים בתהליך זה בני המשפחה הנדרשים לתת את עמדתם. 
ישנן פעולות אסורות לביצוע על ידי האפוטרופוס כגון עריכת צוואה בשם הקשיש. אם הקשיש לא ערך צוואה לפני שהפך בלתי כשיר, רכושו יחולק ליורשיו על פי חוק הירושה.

סיום תקופת אפוטרופסות לקשיש 

תקופת האפוטרופסות לקשיש צפויה להסתיים במספר מצבים, כמפורט:
 • במצב בו הקשיש הלך לעולמו.
 • במצב בו מכל סיבה האפוטרופוס לא יכול להמשיך לשמש בתפקידו ונדרש מינוי אפוטרופוס חדש.
 • במצב בו שבית המשפט מחליט להחליף את האפוטרופוס מסיבות הקשורות באופן הטיפול בענייניו של הקשיש.
 • במצב בו חזרה מסוגלותו של הקשיש לטפל בענייניו.
 • במצב בו סיום תקופת המינוי הוגדרה מראש. לדוגמא, מינוי עבור טיפול בעניין רפואי דחוף לאחריו הקשיש צפוי להיות כשיר להמשיך ולנהל את ענייניו. 

התנגדות לאפוטרופסות לקשיש

זהות האפוטרופוס המעוניין להתמנות או שבית המשפט מעוניין למנות, יכולה לעורר התנגדויות או מחלוקות בין בני המשפחה או חבריו של הקשיש ולעיתים אף מטעם המדינה. הדבר יכול לנבוע מחשדות שיכולים לעלות בקשר לאמינותו של אותו אדם, מהחשש מהברחת רכוש ומהרצון שהקשיש יקבל את השירות הטוב ביותר עבורו. 
את ההתנגדות יש להגיש לבית המשפט בו הוגשה הבקשה למינוי, מוקדם ככל האפשר לאחר הגשת הבקשה. בבקשה תפורט ההתנגדות ויצורפו לה מסמכים המחזקים את הבקשה. בית המשפט יבחן את הבקשה לעומק ויקבל החלטה בעניין, שתהיה לטובתו של החסוי. 
במצב בו מונה אפוטרופוס ואדם אחר סבור שיש להחליפו, בשל אי מילוי התפקיד, יש להגיש לבית המשפט בקשה לביטול המינוי. 

פיקוח על אפוטרופוס לקשיש

מכיוון שמדובר בניהול חיי קשיש חסר ישע קיים צורך לוודא שהאפוטרופוס שמונה מטפל בקשיש כיאות וזכויותיו נשמרות, במיוחד כאשר האפוטרופוס שמונה אינו בן משפחה של הקשיש. לכן, יש צורך בפיקוח על התנהלותו של האפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט.
הגוף שאחראי לפקח על פעילותו של האפוטרופוס הוא האפוטרופוס הכללי. על האפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט להעביר לאפוטרופוס הכללי דוחות כספיים, בתחילת המינוי ולאחר מכן מספר פעמים בשנה בהן תוצג בשקיפות ההתנהלות הכלכלית של האפוטרופוס. לדוחות יש לצרף חשבוניות מס של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לקשיש, תדפיסי חשבון בנק ודוחות ריכוז הרכוש והכספים של הקשיש.
בנוסף, הרשות המקומית ומשרד הרווחה יפקחו על תפקודו של האפוטרופוס בכל הקשור לטיפול במצבו הרפואי ושגרת חייו של הקשיש (מגורים, רפואה, חיי היום-יום, קהילה וכדומה).
בנוסף, בית המשפט רשאי למנות אדם מיודע (בדרך כלל בן משפחה או חבר) והאפוטרופוס שמונה מחויב להעביר למיודע נתונים על פעולותיו, במסגרת תפקידו.

אלטרנטיבה לאפוטרופסות – ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכל אדם, בכל זמן נתון (החל מגיל 18), להחליט עבור עצמו, מבעוד מועד, כיצד ינוהלו האספקטים השונים בחייו, אם וכאשר לא יתאפשר לו לעשות זאת עבור עצמו, מבחינת כשרות משפטית – מנטלית או פיזית.
כאשר אדם מגיע לגיל בו בריאותו מתדרדרת באפשרותו לערוך ייפוי כוח מתמשך, בו תיבחר זהות האפוטרופוס שימונה עבורו. ברגע שהקשיש הופך בלתי כשיר ניתן להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך באופן מיידי וללא מעורבות בית המשפט. כך הקשיש לא יהיה נתון להחלטת בית המשפט ולהליך הארוך והמייגע הכרוך במינוי אפוטרופוס עבורו. 
באמצעות ייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע שאפוטרופוס שימונה לא יהיה כפוף לפיקוח של האפוטרופוס הכללי ובכך לחסוך עבורו טרחה רבה (בעריכת דוחות כספיים ואיסוף חשבוניות מס) שתפנה לו זמן יקר להתרכז בטיפול בקשיש. 
בנוסף, הליך ייפוי כוח מתמשך זול באופן משמעותי מהליך מינוי אפוטרופסות.

אם אתם עומדים לפני תחילתו של מינוי אפוטרופוס למי מבני משפחתכם שאיבד את כשרותו, או שאתם מתלבטים לגבי הכדאיות בעריכת ייפוי כח מתמשך כחלופה, השאירו את פרטיכם בטופס כדי שנוכל לקבוע פגישת ייעוץ.
בפגישה זו תקבלו מידע ממוקד יותר למקרה שלכם וכך תוכלו להחליט איזה מבין התהליכים מתאים לכם יותר.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4