גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות
seperator

אפוטרופוס לגוף

אדם המאבד את כשרותו המשפטית לקבל החלטות הנוגעות לבריאותו זקוק לאפוטרופוס שיעשה זאת עבורו. במאמר זה נסביר מהו תפקידו של האפוטרופוס האחראי לענייני הגוף וסמכויותיו, ונציג  אלטרנטיבה מצוינת לאפוטרופסות.

מה זה אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לגוף ימונה על ידי בית משפט לענייני משפחה להיות אחראי על קבלת החלטות בקשר לבריאותו וענייניו הרפואיים של אדם אחר, שנקבע שהוא חסוי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו.
אפוטרופוס לגוף אינו רשאי לקבל החלטות בעניינים אחרים של החסוי כגון בענייני רכוש, החלטות פיננסיות, מגורים וכדומה, אלא אך ורק בענייני בריאותו של החסוי.
האפוטרופוס מחויב לדווח על פעולותיו העיקריות למשרד האפוטרופוס הכללי, כך שקיים גוף פיקוח מקצועי המוודא שהאפוטרופוס אכן דואג לענייניו של החסוי ופועל לטובתו.

מתי צריך למנות אפוטרופוס לגוף

מינוי אפוטרופוס לגוף יתבצע במקרים הבאים:
  • כאשר אדם לוקה בשכלו או בנפשו, ואינו מסוגל לקחת החלטות בקשר לבריאותו ולטיפולים רפואיים באופן תקין. 
  • כאשר הוריו של קטין נפטרים, או שאינם יכולים למלא את תפקידם, או כאשר הוכרזו כפסולי דין על ידי בית המשפט.
  • כאשר מצבו הקוגניטיבי של קשיש מתדרדר לכדי כך שאין באפשרותו עוד לקבל החלטות בקשר לבריאותו.
  • כאשר אדם המאושפז בבית חולים ונמצא במצב רפואי דחוף שלא מאפשר לו לקבל החלטה לגבי המשך הטיפול בו או לגבי הליך רפואי נדרש.

תהליך מינוי אפוטרופוס לגוף

לצורך מינוי אפוטרופוס לגוף, יש להגיש בקשה מפורטת ומנומקת לבית המשפט לענייני משפחה אליה יש לצרף מסמכים כגון חוות דעת רפואית, מסמכים רפואיים, עמדת בני המשפחה (הסכמה או התנגדות) ופרטיו של מגיש בקשת המינוי. 
נהוג כי את הבקשה מגישים בן או בת הזוג של החסוי, או קרוב משפחה אחר, אותם נוטים בתי המשפט למנות לאפוטרופוסים, אלא אם אין באפשרותם לקחת על עצמם את התפקיד או במידה שבית המשפט יתרשם כי הם לא ימלאו את התפקיד על פי קנה המידה הנדרש. ככל ולא יימצא אפוטרופוס ממעגל קרוב של החסוי ניתן למנות נציג מטעם המדינה או מגופים ציבוריים שזה תחום עיסוקם. 
בשלב הראשון, לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט יברר האם החסוי ערך והפקיד ייפוי כח מתמשך בו קבע את זהות האדם שימונה לטפל בענייניו הרפואיים. אם החסוי אכן ערך והפקיד ייפוי כח מתמשך המינוי יבוצע באופן מיידי, בהתאם להוראות ייפוי הכוח. 
אם החסוי לא הפקיד ייפוי כח מתמשך, ימשיך בית המשפט לבחון את בקשת מינוי האפוטרופוס. בית המשפט יבחן את מסמכיו הרפואיים של החסוי וימנה את שירותי הרווחה העירוניים שיבקרו את החסוי, יבחנו את צרכיו ויראיינו את מבקש בקשת המינוי. לאחר מכן תוגש לבית המשפט חוות דעתם ובה המלצה למינוי אפוטרופוס לגוף.
ככל והבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף תוגש בהסכמת כל בני המשפחה, בצירוף מסמכים רפואיים ברורים לפיהם החסוי אינו כשיר לטפל בענייניו, צפוי בית המשפט למנות בצו זמני את מבקש הבקשה עד לקביעה סופית בבקשה (אפוטרופוס זמני לגוף)
ככל ואדם הביע בעבר, לפני שאיבד את כשרותו, רצון ברור לגבי מינוי אדם ספציפי - רצונו יהווה חלק משיקוליו של בית המשפט. 

אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס לגוף

כיום, באפשרותו של כל אדם בגיר לערוך, בכל שלב בחייו, מסמך ייפוי כח מתמשך בו הוא יקבע מי יהיה האדם שיקבל עבורו החלטות בענייניו הרפואיים, כאשר לא יתאפשר לו עוד לעשות זאת עבור עצמו. בנוסף, באפשרותו של עורך ייפוי הכוח המתמשך לקבוע מראש הוראות כיצד ברצונו להיות מטופל רפואית (למשל, מי יהיה הרופא המטפל, סוגי טיפול וכיוצ''ב). במידה ולא צורפו לייפוי הכוח הנחיות בנוגע לנושא מסוים מיופה הכח יפעל לפי שיקול דעתו.
ייפוי כוח מתמשך ייערך על ידי עורך דין המתמחה בעריכתו, עבר הכשרה לכך והוסמך על ידי לשכת עורכי הדין. 
עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכל אדם לשלוט בעתידו אם וכאשר לא יהיה כשיר לכך - להחליט מראש מי יהיה אחראי לטפל בענייניו וכיצד יהא לפעול. בכך, החסוי לא יהיה נתון לקביעת בית המשפט וגורמים חיצוניים אחרים שאינם בהכרח מודעים לרצונותיו לא בהכרח מכירים את הנפשות הפועלות, גם כאשר טובתו היא זו העומדת לנגד עיניהם.
על מנת שהמסמך יהיה תקף, יש להפקידו באמצעות עורך הדין, במשרד האפוטרופוס הכללי ולקבל את אישור ההפקדה. אם וכאשר עורך ייפוי הכוח יאבד את כשרותו, כל הכתוב בייפוי הכח ייכנס לתוקף מעשי, ומיופה הכח יקבל את הסמכויות שניתנו לו.
בשונה מבקשת מינוי אפוטרופוס לגוף, שעורכת כמספר חודשים, כניסת ייפוי הכוח לתוקף היא מיידית (מספר ימים מרגע ההפעלה), ללא צורך בהגשת בקשה לבית המשפט, התערבות של גורמי הרווחה והמתנה למתן צו של בית המשפט. משכך, עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך זולה וכדאית מהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף.

אני מזמין אתכם לקבל ייעוץ מקצועי בתחום האפוטרופסות וייפוי הכח המתמשך, ולקבל החלטה מושכלת לגבי עתידכם.
צרו קשר באמצעות הטופס ונקבע פגישה בה אפרוס את האפשרויות העומדות בפניכם בהתאם למצבכם, או מצב יקירכם.
 
לפרטים ומידע נוסף
חייגו 072-3910707 או מלאו את הטופס ואשוב אליכם בהקדם:
     


עורך דין יואב גולן

זקוקים להכוונה או לליווי משפטי?
בואו לפגישת ייעוץ ללא עלות
התקשרו: 072-3910707

עורך דין יואב גולן

גירושין | דיני משפחה | אפוטרופסות | צוואות | ירושות

כתובת

מצדה 7 בני ברק
מגדל ב.ס.ר 4